Bài 1:

Văn bản: Cổng trường mở ra

Văn bản: Mẹ tôi

Từ ghép

Liên kết trong văn bản

Bài 2:

Văn bản: Cuộc chia tay của những con búp bê

Bố cục trong văn bản

Mạch lạc trong văn bản

Bài 3:

Văn bản: Ca dao – Dân ca Những câu hát về tình cảm gia đình

Văn bản: Những câu hát về tình yêu đất nước, con người

Từ láy

Quá trình tạo lập văn bản

Bài 4:

Văn bản: Nhưng câu hát than thân

Văn bản: Nhưng câu hát châm biếm

Đại từ

Bài 5:

Văn bản: Sông núi nước Nam

Văn bản: Phò giá về kinh

Từ Hán Việt

Tìm hiểu chung về văn biểu cảm

Bài 6:

Văn bản: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

Văn bản: Bài ca Côn Sơn

Từ Hán Việt (tiếp theo)

Đặc điểm của văn biểu cảm

Đề văn biểu cảm và cách làm văn biểu cảm

Bài 7:

Văn bản: Sau phút chia li

Văn bản: Bánh trôi nước

Quan hệ từ

Bài 8:

Văn bản: Qua Đèo Ngang

Văn bản: Bạn đến chơi nhà

Chữa lỗi về quan hệ từ

Bài 9:

Văn bản: Xa ngắm thác núi Lư

Từ đồng nghĩa

Cách lập ý của bài văn biểu cảm

Bài 10:

Văn bản: Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh

Văn bản: Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê

Từ trái nghĩa

Bài 11:

Văn bản: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

Từ đồng âm

Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm

Bài 12:

Văn bản: Cảnh khuya và Rằm tháng giêng

Thành ngữ

Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học

Bài 13:

Văn bản: Tiếng gà trưa

Điệp ngữ

Làm thơ lục bát

Bài 14:

Văn bản: Một thứ quà của lúa non: Cốm

Chơi chữ

Chuẩn mực sử dụng từ

Ôn tập văn biểu cảm, đánh giá

Bài 15:

Văn bản: Sài Gòn tôi yêu

Văn bản: Mùa xuân của tôi

Bài 16:

Ôn tập tác phẩm trữ tình

Ôn tập phần Tiếng Việt

Bài 17:

Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)

Ôn tập phần Tiếng Việt (Tiếp theo)

Chương trình địa phương

Bài 18:

Văn bản: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Tìm hiểu cung về văn nghị luận

Bài 19:

Văn bản: Tục ngữ về con người và xã hội

Rút gọn câu

Đặc điểm của văn bản nghị luận

Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

Bài 20:

Văn bản: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Câu đặc biệt

Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

Bài 21:

Văn bản: Sự giàu đẹp của Tiếng Việt

Thêm trạng ngữ cho câu

Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

Bài 22:

Thêm trạng ngữ cho câu (Tiếp theo)

Cách làm bài văn lập luận chứng minh

Bài 23:

Văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Viết bài tập làm văn số 5 – văn nghị luận chứng minh

Bài 24:

Văn bản: Ý nghĩa văn chương

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

Bài 25:

Ôn tập văn nghị luận

Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu

Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

Bài 26:

Văn bản: Sống chết mặc bay

Cách làm bài văn lập luận giải thích. Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích

Bài 27:

Văn bản: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu

Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu luyện tập (tiếp theo)

Bài 28:

Văn bản: Ca huế trên sông Hương

Liệt kê

Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

Bài 29:

Văn bản: Quan Âm Thị Kính

Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

Văn bản đề nghị

Bài 30:

Ôn tập phần văn

Dấu gạch ngang

Ôn tập Tiếng Việt

Vản bản báo cáo

Bài 31:

Kiểm tra phần Văn

Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Ôn tập phần Tập làm văn

Bài 32:

Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)

Ôn tập văn chứng minh – văn giải thích

 

Mục lục: Giải bài tập Ngữ văn lớp 7
5 (100%) 4 votes