Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 2 – Chương 6, Bài 170: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

On

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống: Tổng hai số 91 170 216 Tỉ số của hai số 1/6 2/3 3/5 Số bé Số lớn Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống: Tổng hai số 72 63 105…

Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 2 – Chương 6, Bài 169: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

On

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống: Tổng hai số 318 1945 3271 Hiệu hai số 42 87 493 Số lớn Số bé Bài 2. Hai đội trồng rừng trồng được 1375 cây. Đội thứ nhất trồng nhiều hơn đội…

Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 2 – Chương 6, Bài 165: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) trang 172

On

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:  1m² = ….dm²                                  1km² = …..m² 1m² = …cm²                                     1dm² = ….cm² Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:…

Giải bài tập SGK Toán 4 Tập 2 – Chương 6, Bài 164: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo)

On

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1 giờ = …. phút               1 năm = …. tháng 1 phút = …. giây             1 thế kỉ = …. năm 1 giờ = …. giây               1 năm không nhuận = …. ngày…