KỂ CHUYỆN – Lý Tự Trọng Câu 1. Dựa theo lời kể của cô giáo (thầy giáo), em hãy thuyết minh cho nội dung mỗi tranh dưới đây bằng 1 hoặc 2 câu. Câu 2. Kể lại toàn bộ câu chuyện

On

KỂ CHUYỆN – Lý Tự Trọng Câu 1. Dựa theo lời kể của cô giáo (thầy giáo), em hãy thuyết minh cho nội dung mỗi tranh dưới đây bằng 1 hoặc 2 câu: * Tham khảo cách thuyết minh dưới đây :…