Cha mẹ dạy con học Toán 3-§3. Giúp trẻ học phần “Các số đến 10 000 và 100 000”-B. Cách dạy trẻ học-XV. Giúp trẻ giải một số loại bài tập

On

Nguồn website giaibai5s.com Thực hiện các phép tính (đã đặt tính) • Ví dụ (bài 1/161): 21526 40729 17092 *_ 3 Hướng dẫn : Trẻ vừa tính vừa nói thầm, chẳng hạn : – 3 x 6 = 18, viết 8, nhớ…

Cha mẹ dạy con học Toán 3-§3. Giúp trẻ học phần “Các số đến 10 000 và 100 000”-B. Cách dạy trẻ học-XI – XII. Dạy trẻ về tiền Việt Nam. Dạy trẻ làm quen với dãy số liệu

On

Nguồn website giaibai5s.com Có thể dạy, chẳng hạn, bài tiền Việt Nam không quá 10 000 đồng như sau : 1. Giới thiệu các tờ giấy bạc : 2000 đồng, 5000 đồng, 10 000 đồng – PH giới thiệu : “Khi mua,…

Cha mẹ dạy con học Toán 3-§3. Giúp trẻ học phần “Các số đến 10 000 và 100 000”-B. Cách dạy trẻ học-VII – VIII. Dạy trẻ về đơn vị xăng-ti-mét vuông (cm2), Dạy trẻ quy tắc tính diện tích hình chữ nhật và hình vuông

On

Nguồn website giaibai5s.com PH nêu : – Để đo diện tích ta dùng đơn vị diện tích : xăng-ti-mét vuông. – Xăng-ti-mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh dài làm (PH đưa cho trẻ một hình vuông cạnh dài 1cm…

Cha mẹ dạy con học Toán 3-§3. Giúp trẻ học phần “Các số đến 10 000 và 100 000”-B. Cách dạy trẻ học-V – VI. Dạy trẻ về điểm ở giữa, trung điểm. Dạy trẻ về hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

On

Nguồn website giaibai5s.com 1. Giới thiệu điểm ở giữa – Vẽ hình như trong SGK (trang 28) PH nhấn mạnh : A, 0, B là ba điểm thẳng hàng. Theo thứ tự : điểm A, rồi đến điểm c, đến điểm B…

Cha mẹ dạy con học Toán 3-§3. Giúp trẻ học phần “Các số đến 10 000 và 100 000”-B. Cách dạy trẻ học-II. Dạy trẻ về số La Mã

On

Nguồn website giaibai5s.com PH giới hiệu mặt đồng hồ có các số ghi bằng chữ số La Mã. Chẳng hạn, cho trẻ xem mặt đồng hồ (có các số ghi bằng chữ số La Mã như hình vẽ trong trang 121 SGK)…