Bài 32: Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) – Giải bài tập ngữ văn lớp 7

On

ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT (Tiếp theo) Về các phép biến đổi câu Có nhiều phép biến đổi câu nhưng tập trung ôn tập hai phép biến đổi: thêm, bớt thành phần trong câu và chuyển đổi kiểu câu. a. Thêm, bớt…