ĐỀ 75: Phân tích những thành công nghệ thuật của bài thơ Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa đoản hành ca – Cao Bá Quát)

On

HƯỚNG DẪN Bài ca ngắn đi trên bãi cát có những thành công về nghệ thuật, thể hiện tài thơ của một con người từng được tôn vinh là: “Thần Siêu, thánh Quát”.  – Hình tượng bãi cát và hình tượng người…

Chương VIII: Dẫn xuất Halogen – Ancol – Phenol-Bài 43: Dẫn xuất Halogen của Hiđrocacbon

On

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Tính chất hóa học 1) Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm –OH: 2) Phản ứng tách hiđro halogenua: Quy tắc Zai-xếp: Khi tách HX khỏi dẫn xuất halogen, nguyên tử halogen X ưu tiên tách…

Chương VII. Hiđrocacbon thơm – nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên – hệ thống hóa về  Hiđrocacbon-Bài 41. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên

On

Nguồn website giaibai5s.com HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP SGK TRANG 203 Câu 1. . Tính chất vật lí, thành phần và tầm quan trọng của dầu mỏ: – Dầu mỏ là một hỗn hợp lỏng, sánh màu sẫm, có…

Chương VII. Hiđrocacbon thơm – nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên – hệ thống hóa về  Hiđrocacbon-Bài 40. Stiren và Naphtalen

On

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ I. Tính chất hóa học của stiren: a) Phản ứng cộng: H2, Br2, HCl,.. b) Phản ứng trùng hợp và đông trùng hợp: Phản ứng trùng hợp đồng thời 2 hay nhiều loại monome gọi là phản…

Chương VII. Hiđrocacbon thơm – nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên – hệ thống hóa về  Hiđrocacbon-Bài 39. Benzen và đông đẳng

On

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Tính chất hóa học 1) Phản ứng thế a) Tác dụng với brom: – Do ảnh hưởng của nhân thơm đối với mạch nhánh, nên khi chiếu sáng, toluen tham gia phản ứng thế nguyên tử hiđro…