Phần thứ tư: Cảm thụ văn thơ-Bài số 18. Dáng hình ngọn gió

Phần thứ tư: Cảm thụ văn thơ-Bài số 18. Dáng hình ngọn gió

On

Nguồn website giaibai5s.com Bầu trời rộng thênh thang Là căn nhà của gió Chân trời như cửa ngỏ Tủ sức gió đi về… . Nghe cây lá vẫn rì Ấy là khi gió hát Mặt biển sóng lao xao Là gió đang…