Bài 122: Luyện tập

Bài 122: Luyện tập

Bài 122: LUYỆN TẬP
1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
A. 5 giờ
B. 6 giờ
(C)5 giờ rưỡi
D. 6 giờ 30 phút
A. 12 giờ 30 phút (C.)3 giờ
10
GIẢI BÀI 58
www.giaibai5s.com
-9
8
7
12
OF
6
T
N
3
2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Nếu kim ngắn chỉ vào số 3 và kim dài chỉ vào số 12 thì đồng hồ chỉ:
B. 3 giờ rưỡi
D. 12 giờ 15 phút
4
31
3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Buổi biểu diễn ca nhạc bắt đầu lúc 20 giờ. Ngọc đến nhà hát lúc 20 giờ 15 phút. Như vậy: • Ngọc đến sớm giờ s|
• Ngọc đến đúng giờ [s]
• Ngọc đến muộn giờ [F] 4. Viết giờ hoặc phút vào chỗ chấm cho thích hợp:
a) Hai hiệp chính của mỗi trận thi đấu bóng đá thường kéo dài trong 90 phút. b) Mỗi ngày người thợ làm việc 8 giờ. c) Một người đi từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay hết khoảng gần 2 giờ
GIẢI BÀI 5S www.giaibai5s.com

Bài 122: Luyện tập
Đánh giá bài viết