Học tốt Ngữ văn 10 Tập 1-Tuần 17: Đọc thêm: Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán)

On

Nguồn website giaibai5s.com TÌM HIỂU BÀI THƠ 0 Về nội dung – Thời thịnh Đường, Trung Quốc là một nước giàu mạnh, lãnh thổ rộng lớn. Nhà Đường phái nhiều tướng sĩ ra trấn thủ và chinh chiến ngoài biên cương. Chiến…

Học tốt Ngữ văn 10 Tập 1-Tuần 17: Đọc thêm: Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc lâu)

On

Nguồn website giaibai5s.com Về nội dung – Nghiêm Vũ, một nhà phê bình văn học thời Tống, nói rằng: “Thơ thất ngôn luật thi của người đời Đường, nên coi bài Lầu Hoàng Hạc của Thôi Hiệu là đệ nhất” (Đường nhân…

Học tốt Ngữ văn 10 Tập 1-Tuần 15: Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc lâu tông Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng)

On

Nguồn website giaibai5s.com A TÌM HIỂU BÀI THƠ 1 Trong thơ Đường, thơ viết về tình bạn chiếm tỉ lệ rất cao. Các nhà thơ đời Đường đều rất trân trọng tình bạn: Hoàng kim bạn lạng dung dị đắc Nhân sinh…