Học tốt Ngữ văn 10 Tập 1-Tuần 15: Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc lâu tông Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng)

On

Nguồn website giaibai5s.com A TÌM HIỂU BÀI THƠ 1 Trong thơ Đường, thơ viết về tình bạn chiếm tỉ lệ rất cao. Các nhà thơ đời Đường đều rất trân trọng tình bạn: Hoàng kim bạn lạng dung dị đắc Nhân sinh…