Bài 125: Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác

On

Bài 125: CHU VI HÌNH TAM GIÁC. CHU VI HÌNH TỨ GIÁC 1. Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là: a) 8cm, 12cm, 10cm. | Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh như trên…

Bài 124: Luyện tập

On

Bài 124: LUYỆN TẬP 1. Số ? 6 : 2 = 3 2. Tìm x: a) x – 4 = 2 6:3 = 2 20 : 4 = 5 20 : 5 = 4 b) x – 5 = 4 x =…

Bài 123: Tìm số bị chia

On

Bài 13: TÌM SỐ BỊ CHIA 1. Tính nhẩm: 6:2 = 3 15 : 3 = 5 12:4 = 3 20 : 5 = 4 | 3 x 2 = 6 5 x 3 = 15 3 x 4 = 12 4…

Bài 122: Luyện tập

On

Bài 122: LUYỆN TẬP 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Đồng hồ chỉ mấy giờ ? A. 5 giờ B. 6 giờ (C)5 giờ rưỡi D. 6 giờ 30 phút A. 12 giờ 30 phút (C.)3 giờ 10…

Bài 121: Thực hành xem đồng hồ

On

Bài 121: THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ | 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ ? 6 …. 0000 12 giờ rưỡi 9 giờ 15 phút 12 giờ 8 giờ rưỡi 30 GIẢI BÀI 5s www.giaibai5s.com 2. Vẽ thêm kim đồng hồ để…

Bài 120: Giờ, phút

On

Bài 120: GIỜ, PHÚT 1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu): ** * 1 R ion – 0000 3 7 á 5 11 giờ 2 giờ rưỡi 8 giờ 15 phút 9 giờ rưỡi 2. Nối mỗi bức tranh với đồng hồ…

Bài 119: Luyện tập chung

On

Bài 119: LUYỆN TẬP CHUNG 1. Tính (theo mẫu): a) 2 x 6 : 3 = 12:3 b) 6 : 2 x 4 = 3 x 4 = 12 5×4 : 2 = 20 : 2 10: 5 x 7 = 2…

Bài 118: Luyện tập

On

Bài 118: LUYỆN TẬP 20 : 5 = 4 10: 5 = 2 30 : 5 = 6 40 : 5 = 8 25 : 5 = 5 15 : 5 = 3 1. Tính nhẩm: 5:5 = 1 45 : 5…

Bài 117: Một phần năm

On

Bài 117: MỘT PHẦN NĂM 1. Viết tiếp vào chỗ chấm: a) “Một phần năm” viết là: một phần năm. 2. Khoanh vào chữ đặt trước hình đã tô đậm 1 hình đó: bộ đọc là: D A B © 3. Khoanh…

Bài 116: Luyện tập

On

Bài 115: LUYỆN TẬP o 1. Tính nhẩm: 4:4 = 1 8:4 = 2 12 : 4 = 3 36 : 4 = 9 16 : 4 = 4 20 : 4 = 5 40 : 4 = 10 24 : 4…

Bài 115: Luyện tập

On

Bài 115: LUYỆN TẬP o 1. Tính nhẩm: 4:4 = 1 8:4 = 2 12 : 4 = 3 36 : 4 = 9 16 : 4 = 4 20 : 4 = 5 40 : 4 = 10 24 : 4…

Bài 114: Một phần tư

On

Bài 114: MỘT PHẦN TƯ 1. Viết tiếp vào chỗ chấm: a) “Một phần tư” viết là: A. b) : đọc là: một phần tư. 2. Khoanh vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm hình đó: | 3. Khoanh vào…

Bài 113: Bảng chia 4

On

Bài 113: BẢNG CHIA 4 1. Tính nhẩm: 4:4 = 1 16 : 4 = 4 24 : 4 = 6 8:4 = 2 20 : 4 = 5 28 : 4 = 7 12 : 4 = 3 36 : 4…

Bài 112: Luyên tập

On

Bài 112: LUYỆN TẬP | 1. Số l? Thừa số 1 2 3 2 4 3 2 5 | 3 | Thừa số | 7| 5 | 8 | 3 | 7| 4 | 2| 5 | Tích | 14 15 16…