Mục lục: Giải Toán Lớp 2 Tập 2

On

5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA Bài 88: Tổng của nhiều số Bài 89: Phép nhân Bài 90: Thừa số – Tích Bài 91: Bảng nhân 2 Bài 92: Luyện tập Bài 93: Bảng nhân 3 Bài 94: Luyện tập Bài 95:…

Bài 87: Luyện tập chung

On

Bài 87 IX. LUYỆN TẬP CHUNG HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Đặt tính rồi tính: a) 38 + 27; 54 + 19; b) 61 – 28; 70 – 32; Giải 67 +5; 83 – 8. a) 38 67 + 54 19…

Bài 86: Luyện tập chung

On

  Bài 86 VIII. LUYỆN TẬP CHUNG HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính: 35 – 35 40 84 26 100 40 100 75 39 Giải 35 84 40 100 46 35 35 – 26 26 60 60 75 39 39 70…

Bài 85: Luyện tập chung

On

  Bài 85 VII. LUYỆN TẬP CHUNG HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: 12 – 4 = 9 +5= 11 – 5 = 20 – 8 = 20 – 8 15 – 7 = 7 + 7 = 4 +…

Bài 84: Ôn tập về giải toán

On

Bài 84 VI. ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Một cửa hàng buổi sáng bán được 48 dầu, buổi chiều bản được 37/ dầu. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?…

Bài 83: Ôn tập về đo lường

On

Bài 83 v. ÔN TẬP VỀ ĐO LƯỜNG 1. a) Con vịt cân nặng mấy ki-lô-gam? b) Gọi đường cân nặng mấy ki-lô-gam? c) Lan cân nặng bao nhiêu mấy ki-lô-gam? Duang 5kg . 30kg 0 Giải a) Con vịt cân nặng…

Bài 82: Ôn tập về hình học

On

  Bài 82 IV. ÔN VỀ HÌNH HỌC 1. Mỗi hình dưới đây là hình gì? a) Hình tam giác. c) Hình tứ giác. e) Hình chữ nhật. 2. a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm. Giải b) Hình tứ giác….

Bài 78: Luyện tập chung

On

  Bài 78 LUYỆN TẬP CHUNG HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Đồng hồ nào ứng với mỗi câu sau? a) Em tưởi cây lúc 5 giờ chiều. b) Em đang học ở trường lúc 8 giờ sáng. c) Cả nhà em…

Bài 77: Thực hành xem lịch

On

Bài 77 THỰC HÀNH XEM LỊCH 1. Nêu tiếp các ngày còn lại trong tờ lịch tháng 1: THỨ | THỬ | THÚ THỨ THỦ HAI ВА | TU NĂM SÁU BẢY 2 3 THỨ CHỦ NH T N 16 23 I…

Bài 76: Ngày, tháng

On

  Bài 76 NGÀY, THÁNG 1. Đọc, viết (theo mẫu): Đọc Ngày bày tháng mười một Ngày mười lăm tháng mười một Viet Ngày 7 tháng 11 Ngày 20 tháng 11 Ngày 30 tháng 11 Giải Đoc Ngày bảy tháng mười một…

Bài 75: Thực hành xem đồng hồ

On

  Bài 75 THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ 1. Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh? RUONG TIEU HO An di hoc lúc 7 giờ sáng. O | An thức dậy lúc 6 giờ sáng. Buổi…