Bài 2. Giúp trẻ học chương II “Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100”-IV – V. Cách dạy vè hình chữ nhật và hình tứ giác. Cách dạy trẻ giải bài toán nhiều hơn, ít hơn.

On

Nguồn website giaibai5s.com B1: Giới thiệu hình chữ nhật : – PH đưa một số mảnh bìa (miếng gỗ) hình chữ nhật rồi giới | thiệu : đây là hình chữ nhật, có thể đưa ra ba hình khác nhau để nhận…

Bài 2. Giúp trẻ học chương II “Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100”-I-II-III. Cách dạy các bảng cộng có nhớ. Cách dạy cộng hai số có nhớ trong phạm vi 100. Cách dạy các đơn vị ki-lô-gam (kg) và lít (l).

On

Nguồn website giaibai5s.com Cách dạy các bảng cộng có nhớ B1: Xây dựng các phép cộng trong bảng : Ví dụ : Xây dựng bảng “g cộng với một số”. Cho trẻ lấy 2 que tính (hoặc xòe 2 ngón tay), đếm…

Cha mẹ dạy con học Toán 2-Bài 2. Giúp trẻ học chương II “Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100”-A. Các vấn đề chung

On

Nguồn website giaibai5s.com Nội dung của chương Chương “Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100” có năm vấn đề sau : 1. Các bảng cộng có nhớ trong phạm vi 20. 2. Các phép cộng có nhớ trong phạm vi 100….

Cha mẹ dạy con học Toán 2-Bài 1. Giúp trẻ học chương I “Ôn tập và bổ sung”-B. Cách dạy trẻ học

On

Nguồn website giaibai5s.com Giúp trẻ ôn tập kiến thức lớp 1 Cách giúp trẻ ôn lại kiến thức lớp 1 như thế nào, xin bạn đọc xem cuốn “Mẹ giúp con học Toán 1” của cùng tác giả. Vì khuôn khổ sách…

Phần II: Mẹ dạy con học Tiếng Việt ở nhà-Chủ điểm nhân dân-tuần 34. Tập làm văn: Kể ngắn về người thân

On

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐỐI VỚI TRẺ 1. Về kiến thức – Biết kể về nghề nghiệp của người thân theo các câu hỏi gợi ý. – Viết lại những điều đã kể thành một đoạn văn ngắn. 2. Về kĩ…

Phần II: Mẹ dạy con học Tiếng Việt ở nhà-Chủ điểm nhân dân-Tuần 34. Chính tả: Đàn bê của anh Hồ Giáo

On

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐỐI VỚI TRẺ 1. Về kiến thức – Nghe – viết đầy đủ, chính xác toàn bộ đoạn tóm tắt nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo trong SGK trang 136. – Không mắc lỗi…

Phần II: Mẹ dạy con học Tiếng Việt ở nhà-Chủ điểm nhân dân-Tuần 34. Tập viết: Ôn cách viết chữ hoa A, M, N, Q, V (kiểu 2)

On

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐỐI VỚI TRẺ 1.Về kiến thức – Ôn cách viết chữ hoa A, M, N, Q, V(kiểu 2). – Viết được các cụm từ ứng dụng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh cỡ nhỏ. 2….

Phần II: Mẹ dạy con học Tiếng Việt ở nhà-Chủ điểm nhân dân-Tuần 34. Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa. Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

On

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐỐI VỚI TRẺ 1. Về kiến thức – Tiếp tục mở rộng vốn từ ngữ chỉ nghề nghiệp. – Củng cố kiến thức về từ trái nghĩa. – Nối được từ chỉ nghề nghiệp với công việc…