CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH
Đề: Chứng minh tính chân lí trong bài thơ:
Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp bể Quyết chí ắt làm nên.
(Hồ Chí Minh)
Hướng dẫn:
+ Có ý nghĩa: khuyên nhủ con người phải bền lòng vững chí khi làm việc, nhất là việc to lớn ảnh hưởng đến sự nghiệp..
+ Phải chú ý cả hai chiều thuận nghịch. Nếu lòng không bền thì không thể làm nên việc, còn đã quyết tâm thì việc lớn như “đào núi và lấp biển” vẫn có thể làm được. Học sinh xem kĩ bài học theo các mục
1. Tìm hiểu đề và tìm ý | 2. Lập dàn ý
3. Viết bài (ba phần)
Đọc và sửa chữa. 1. Về quy trình các bước làm bài
– Tìm hiểu đề, xác định tính chất đề bài; nêu luận điểm cần được chứng minh.
– Lập dàn bài có đầy đủ các phần: Mở bài, thân bài, kết bài. Trong quá trình lập dàn bài phải tìm các luận cứ tương ứng với những lí lẽ và dẫn chứng tiêu biểu.
– Viết hoàn chỉnh bài văn (trong đó có ý mới bổ sung nếu xét thấy cần thiết). 2. Về cách lập luận
– Hệ thống luận điểm phải sắp xếp theo một trật tự hợp lí. Mỗi luận điểm tương ứng với một đoạn văn ở ngay đầu câu mở đoạn hay cuối đoạn. | Giữa các đoạn phải liên kết chặt chẽ qua các hình thức chuyển tiếp bằng từ ngữ hay câu văn. – Các luận điểm có thể sắp xếp theo nhiều cách.
+ Sắp xếp theo trình tự thời gian (trước sau, quá khứ, hiện tại…) + Sắp xếp theo trình tự không gian rộng, hẹp)
+ Sắp xếp theo trình tự đối tượng, hoàn cảnh, lĩnh vực (thanh niên – phụ nữ, sản xuất – chiến đấu). Muốn cho bài văn chứng minh có sức thuyết phục cao phải lựa chọn các dẫn chứng cho tiêu biểu, có xuất xứ rõ ràng, kèm theo là nhận xét làm sáng tỏ vấn đề.
146
giaibaiss.com
Bài 22: Cách làm bài văn lập luận chứng minh – Giải bài tập ngữ văn lớp 7
4.8 (96.25%) 16 votes