LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN
ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO I. ÔN LẠI LÍ THUYẾT VỀ VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO 1. Điểm khác nhau về mục đích viết văn bản đề nghị và văn bản
báo cáo
| Văn bản đề nghị
| Văn bản báo cáo Chủ yếu là để đạt một yêu cầu, Chủ yếu là trình bày những việc đã một nguyện vọng, xin được cấp ) làm và chưa làm được của một cá trên xem xét, giải quyết.
nhân hay tập thể cho cấp trên biết.
2. Điểm khác nhau về nội dung văn bản đề nghị và văn bản báo cáo
| Văn bản đề nghị
| Văn bản báo cáo *Neu lên những dự tính, những nguyện * Nêu lên những sự kiện, sự vọng của cá nhân hay tập thể cần được việc đã xảy ra, có diễn biến từ cấp trên xem xét, giải quyết.
mở đầu đến kết thúc hoặc chưa * Đây là những điều chưa thực hiện. làm được cho cấp trên biết.
* Đây là những điều đã xảy ra. 3. Điểm giống nhau và khác nhau và hình thức trình bày của văn bản đề nghị và văn bản báo cáo
– Giống nhau: Trình bày trang trọng, rõ ràng, theo số mục quy định sẵn. – Khác nhau:
+ Văn bản đề nghị phải có mục chủ yếu: Ai đề nghị, đề nghị ai, đề nghị điều gì.
+ Văn bản báo cáo phải có các mục chủ yếu: Báo cáo của ai, báo cáo với ai, báo cáo về việc gì, kết quả như thế nào. 4. Những sai sót cần tránh
– Thiếu một trong các mục chủ yếu của mỗi loại văn bản. – Trình bày không rõ, thiếu sáng sủa. – Thiếu số liệu, chi tiết cụ thể.
II. LUYỆN TẬP 1. Tình huống phải làm văn bản đề nghị về một tình huống phải
viết báo cáo.
– Lớp trưởng viết đề nghị với cô giáo chủ nhiệm đề nghị cho lớp đi xem vở chèo Quan m Thị Kính để bổ trợ cho bài học Quan m Thị Kính (Văn bản đề nghị).
– Lớp trưởng thay mặt học sinh lớp 7A viết báo cáo về trường hợp hai học sinh có hành động quấy phá trong giờ học (Văn bản báo cáo). 2. Từ tình hình cụ thể đó, hãy viết một văn bản đề nghị và một văn
bản báo cáo (chuẩn bị ở nhà để trình bày trước lớp)
(Các em chuẩn bị viết văn bản theo Sách giáo khoa) 3. Chỉ ra những chỗ sai trong việc sử dụng các văn bản:
a. Học sinh phải viết đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn của gia đình để xin nhà trường miễn học phí, viết báo cáo là sai. | b. Một học sinh có thể thay lớp viết một báo cáo với cô giáo chủ nhiệm về những công việc cần giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ và bà mẹ Việt Nam anh hùng. Viết đề nghị là sai.
c. Lớp trưởng thay mặt lớp viết văn bản đề nghị ban giám hiệu nhà trường biểu dương khen thưởng bạn H về tinh thần giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ. Viết đơn là không đúng.
Bài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo – Giải bài tập ngữ văn lớp 7
3.4 (68.8%) 25 votes