Phần 1: Tuyển chọn các đề thi tuyển sinh vào lớp 10

Các đề thi THPT trên toàn quốc

Đề số 1: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT TP. Hồ Chí Minh năm học 2019-2020

Đề số 2: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT TP. Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 

Đề số 3: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT TP. Hà Nội năm học 2017-2018

Đề số 4: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT TP. Hà Nội năm học 2017-2018

Đề số 5: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Hà Tĩnh năm học 2017-2018

Đề số 6: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT TP Đà Nẵng năm học 2017-2018

Đề số 7: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2017-2018

Đề số 8: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Thanh Hóa năm học 2016-2017

Đề số 9: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Đồng Nai năm học 2016-2017

Đề số 10: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Nam năm học 2016-2017

Đề số 11: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Thái Bình năm học 2016-2017

Đề số 12: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT TP. Hà Nội năm học 2015-2016

Đề số 13: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT TP. Hồ Chí Minh năm học 2015-2016

Đề số 14: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT TP. Hải Phòng năm học 2015-2016

Đề số 15: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Hưng Yên năm học 2015-2016

Đề số 16: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Bình Dương năm học 2015-2016

Đề số 17: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Phú Thọ năm học 2015-2016

Đề số 18: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Hải Dương năm học 2015-2016

Đề số 19: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT TP. Đà Nẵng năm học 2015-2016

Đề số 20: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An năm học 2015-2016

Đề số 21: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Tiền Giang năm học 2015-2016

Đề số 22: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Tây Ninh năm học 2015-2016

Đề số 23: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Đồng Nai năm học 2015-2016

Đề số 24: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Vĩnh Long năm học 2015-2016

Đề số 25: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT TP. Cần Thơ năm học 2015-2016

Đề số 26: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ngãi năm học 2015-2016

Đề số 27: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên TP. Hải Phòng năm học 2015-2016

Đề số 28: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Khánh Hòa năm học 2015-2016

Đề số 29: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường chuyên Quốc học Huế năm học 2015-2016

Đề số 30: Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán Trường PYNK ĐHQG TP. Hồ Chí Minh năm học 2015-2016

Đề số 31: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Ninh Bình năm học 2015-2016

Đề số 32: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Quảng Ninh năm học 2015-2016

Phần 2: Một số chủ đề thường gặp trong các đề thi tuyển sinh

Chủ đề 1: Căn số, các phép biển đổi căn thức

Chủ đề 2: Phương trình, bất phương trình bậc nhất một ẩn hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Chủ đề 3: Phương trình bậc hai một ẩn

Chủ đề 4: Hàm số và đồ thị

Chủ đề 5: Giải toán bằng cách lập phương trình

Chủ đề 6: Bất đẳng thức. Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất

Hình học

Chủ đề 1: Một số bài toán về tứ giác nội tiếp

Chủ đề 2: Một số bài toán về các đường thẳng song song

Chủ đề 3: Các bài toán chứng minh các điểm thẳng hàng

Chủ đề 4: Các bài toán chứng minh các đường thẳng đồng quy

Chủ đề 5: Các bài toán về điểm cố định

Chủ đề 6: Các bài toán về tiếp tuyến

Chủ đề 7: Các bài toán chứng minh hệ thức hình học

Chủ đề 8: Các bài toán giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất

Phần 3: Một số đề dùng để tự luyện tập

Đề 1

Đề 2

Đề 3

Đề 4

Đề 5

Đề 6

Đề 7

Đề 8

Đề 9

Đề 10

Đề 11

Đề 12

Đề 13

Đề 14

Đề 15

Đề 16

Đề 17

Đề 18

Đề 19

Đề 20

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán
5 (100%) 2 votes