Bài 1.

Vào phủ chúa Trịnh

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội 

Bài 2.

Tự tình

Câu cá mùa thu

Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

Thao tác lập luận phân tích

Bài 3.

Thương vợ

Khóc Dương Khuê

Vịnh khoa thi Hương

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Bài 4.

Bài ca ngất ngưỡng

Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Bài 5.

Lẽ ghét thương

Chạy giặc

Bài ca phong cảnh Hương Sơn

Viết bài làm văn số 2

Bài 6.

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Thực hành về thành ngữ, điển cố

Bài 7.

Chiếu cầu hiền 

Xin lập khoa luật

Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Bài 8.

Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Thao tác lập luận so sánh

Bài 9.

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945

Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Bài 10.

Hai đứa trẻ

Ngữ cảnh

Bài 11.

Chữ người tử tù

Luyện tập thao tác lập luận so sánh

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác Lập luận phân tích và so sánh

Bài 12.

Hạnh phúc của một tang gia

Phong cách ngôn ngữ báo chí

Bài 13.

Một số thể loại văn học: truyện, thơ

Chí Phèo

Phong cách ngôn ngữ báo chí

Bài 14.

Chí Phèo (tiếp theo)

Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

Bản tin

Bài 15.

Cha con nghĩa nặng

Vi hành

Tinh thần thể dục

Luyện tập viết bản tin

Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Bài 16.

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Bài 17.

Tình yêu và hận thù

Ôn tập phần văn học

Bài 18.

Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Bài 19.

Lưu biệt khi xuất dương

Nghĩa của câu

Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Bài 20.

Hầu trời 

Nghĩa của câu (tiếp theo)

Bài 21.

Vội vàng

Thao tác lập luận bác bỏ

Bài 22.

Tràng giang

Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Bài 23.

Đây thôn Vĩ Dạ 

Chiều tối

Bài 24.

Từ ấy

Lai Tân

Nhớ đồng

Tương tư

Chiều xuân

Tóm tắt tiểu sử

Bài 25.

Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Bài 26.

Tôi yêu em

Bài thơ số 28

Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Bài 27.

Người trong bao

Thao tác lập luận bình luận

Bài 28.

Người cầm quyền khôi phục uy quyền

Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Bài 29.

Về luân lí xã hội ở nước ta

Tiếng mẹ đẻ – Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Bài 30.

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Phong cách ngôn ngữ chính luận

Bài 31.

Một thời đại trong thi ca

Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Bài 32.

Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Bài 33.

Ôn tập phần văn học

Tóm tắt văn bản nghị luận

Bài 34.

Ôn tập phần tiếng Việt

Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Ôn tập phần làm văn

Bài 35.

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm.

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Học tốt Ngữ Văn 11 Tập 1+2
Đánh giá bài viết