CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN

Bài 1: Khái niệm về khối đa diện 

Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Bài 4: Ôn tập chương I

Bài 5: Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chương I

CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU

Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Bài 2: Mặt cầu

Bài 3: Ôn tập chương II

Bài 4: Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chương II

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 1: Hệ toạ độ trong không gian

Bài 2: Phương trình mặt 

Bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian

Bài 4: Ôn tập chương III

Bài 5: Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chương III

Ôn tập cuối năm

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Giải bài tập Hình học 12 (Chương trình cơ bản)
Đánh giá bài viết