Tuần 1: Ôn tập : khái niệm về phân số : tính chất cơ bản của phân số so sánh hai phân số
             Phân số thập phân

Tuần 2:Ôn tập ; phép cộng , phép trừ, phép nhân, phép chia phân số
            Hỗn số

Tuần 3: Luyện tập chung

Tuần 4: Luyện tập chung

Tuần 5: Ôn tập: bảng đo độ dài; bảng đo đơn vị đo khối lượng 
             Đề-ca-mét vuông; héc-tô-mét vuông; mi-li-mét vuông;      bảng đơn vị đo diện tích

Tuần 6: Héc-ta
             Luyện tập chung

Tuần 7: Khái niệm số thập phân
             Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Tuần 8: Số thập phân bằng nhau
            So sánh hai số thập phân
            Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Tuần 9: Viết các số đo khối lượng, số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Đề tự kiểm tra giữa học kì I

Tuần 10: Cộng hai số thập phân
              Tổng nhiều số thập phân

Tuần 11: Trừ hai số thập phân
               Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Tuần 12: Nhân một số thập phân với 10; 100; 1000;…
               Nhân một số thập phân với một số thập phân

Tuần 13: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
               Chia một số thập phân cho 10; 100; 1000;…

Tuần 14: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
               Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
               Chia một số thập phân cho một số thập phân

Tuần 15: Luyện tập chung về phép chia số thập phân
               Tỉ số phần trăm
               Giải toán về tỉ số phần trăm

Tuần 16: Giải toám về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Tuần 17: Giới thiệu về máy tính bỏ túi
               Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Tuần 18: Hình tam giác 
               Diện tích hình tam giác
               Hình thang

Đề tự kiểm tra cuối kì

Tuần 19: Diện tích hình thang
               Hình tròn; đường tròn
               Chu vi hình tròn

Tuần 20: Diện tích hình tròn
               Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Tuần 21: Hình chữ nhật. hình lập phương.
               Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Tuần 22: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
                Thể tích của một hình

Tuần 23: Xăng-ti-mét khối; đề-xi-mét khối; mét khối
               Thể tích hình hộp chữ nhật; hình lập phương

Tuần 24: Giới thiệu: hình trụ; hình cầu

Đề tự kiểm tra giữa học kì II

Tuần 25: Bảng đơn vị đo thời gian
               Cộng, trừ số đo thời gian

Tuần 26: Nhân số đo thời gian với một số
               Chia số đo thời gian cho một số
               Vận tốc

Tuần 27: Quãng đường
               Thời gian

Tuần 28: Luyện tập chung về: thời gian; vận tốc
              Ôn tập về: số tự nhiên; phân số

Tuần 29: Ôn tập về: phân số; số thập phân; đo độ dài; đo khối lượng

Tuần 30: Ôn tập về: đo diện tích; đo thể tích; đo thời gian; phép cộng

Tuần 31: Ôn tập về: phép trừ; phép nhân; phép chia

Tuần 32: Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
               Ôn tập về tính chu vi và diện tích một số hình

Tuần 33: Ôn tập về tính diệnt ích, thể tích một số hình
               Ôn tập về giải toán

Tuần 34: Ôn tập về biểu đồ
               Luyện tập chung

Tuần 35: Luyện tập chung

Đề tự kiểm tra cuối học kì II      

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Ôn luyện Toán lớp 5 theo chuẩn kiến thức kỹ năng
5 (100%) 1 vote