PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG III. PHÂN SỐ

Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Bài 2: Phân số bằng nhau

Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Bài 4: Rút gọn phân số

Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Bài 6: So sánh phân số

Bài 7: Phép cộng phân số

Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bài 9: Phép trừ phân số

Bài 10: Phép nhân phân số

Bài 11:Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Bài 12: Phép chia phân số

Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Bài 16: Tìm tỉ số của hai số

Bài 17: Biểu đồ phần trăm

Ôn tập chương III

Ôn tập cuối năm phần số học

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG II. GÓC

Bài 1: Nửa mặt phẳng

Bài 2: Góc

Bài 3: Số đo góc

Bài 4: Khi nào thì  xOy + yOz = xOz?

Bài 5: Vẽ góc khi biết số đo

Bài 6: Tia phân giác của góc

Bài 8: Đường tròn

Bài 9: Tam giác

Ôn tập phần hình học

Mục lục: Giải bài tập SGK Toán lớp 6 – Tập 2
5 (100%) 1 vote