Chương I. Dao động cơ

Bài 1. Dao động điều hòa.

Bài 2. Con lắc lò xo.

Bài 3. Con lắc đơn.

Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức 

Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen.

Bài 6. Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn.

Chương II. Sóng âm và sóng cơ

Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Bài 8. Giao thoa sóng.

Bài 9. Sóng dừng.

Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm

Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm.

Chương III. Dòng điện xoay chiều

Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều.

Bài 13. Các mạch điện xoay chiều.

Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp.

Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất.

Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp.

Bài 17. Máy phát điện xoay chiều.

Bài 18. Động cơ không đồng bộ ba pha.

Bài 19. Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.

Chương IV. Dao động và sóng điện từ

Bài 20. Mạch dao động.

Bài 21. Điện từ trường 

Bài 22. Sóng điện từ

Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.

Chương V. Sóng ánh sáng

Bài 24. Tán sắc ánh sáng

Bài 25. Sự giao thoa ánh sáng.

Bài 26. Các loại quang phổ

Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Bài 28. Tia X.

Bài 29. Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

Chương VI. Lượng tử ánh sáng

Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng.

Bài 31. Hiện tượng quang điện trong

Bài 32. Hiện tượng quang. Phát quang 

Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo

Bài 34. Sơ lược về laze

Chương VII. Hạt nhân nguyên tử

Bài 35. Tính chất và cấu tạo của hạt nhân

Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân. 

Bài 37. Phóng xạ.

Bài 38. Phản ứng phân hạch

Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch

Chương VIII. Từ vi mô đến vĩ mô

Bài 40. Các hạt sơ cấp

Bài 41. Cấu tạo vũ trụ

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Giải bài tập Vật lí 12 chương trình cơ bản
Đánh giá bài viết