Chủ đề 1: Suy luận – Sử dụng sơ đồ ven – Miền nghiệm

Chủ đề 2: Giả thiết

Chủ đề 3: So sánh, sắp xếp, tuổi tác

Chủ đề 4: Tìm số tự nhiên, phân số

Chủ đề 5: Vật chuyển động thẳng đều 

     Dạng 1: Lập phương trình bậc nhất

     Dạng 2: Lập phương trình bậc hai 

     Dạng 3: Lập hệ phương trình

Chủ đề 6: Vật chuyển động thẳng biến đổi đều 

Chủ đề 7: Năng suất lao động

Chủ đề 8: Công việc chung – riêng

Chủ đề 9: Bài toán có nội dung lí, hóa.

Chủ đề 10: Lãi suất – Tăng dân số

Chủ đề 11: Tỉ lệ, tỉ số phần trăm, tiền cước 

Chủ đề 12: Bài toán có nội dung hình học

Chủ đề 13: Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần

Chủ đề 14: Thể tích

Chủ đề 15: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Chủ đề 16: Một số bài toán tổng hợp.

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: 16 Chủ đề Toán 9 Luyện thi vào lớp 10
5 (100%) 4 votes