Chương I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Bài 1: Chuyển động của các vật rắn quay quanh một trục cố định

Bài 2: Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định

Bài 3:  Moment động lượng. Định luật bảo toàn moment động lượng

Bài 4: Động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định

Chương II: DAO ĐỘNG CƠ

Bài 6: Dao động điều hòa

Bài 7: Con lắc đơn – Con lắc vật lí

Bài 8: Năng lượng trong dao động điều hòa

Bài 10: Dao động tắt dần và dao động duy trì

Bài 11: Dao động cưỡng bức – Cộng hưởng

Bài 12: Tổng hợp hai dao động

Bài 13: Thực hành

Chương III. SÓNG CƠ

Bài 14: Sóng cơ – Phương trình sóng

Bài 15: Sự phản xạ sóng. Sóng dừng

Bài 16: Giao thoa sóng

Bài 17: Sóng âm – Nguồn nhạc âm

Bài 18: Hiệu ứng Đốp-ple

Chương IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Bài 21: Dao động điện từ

Bài 23: Điện từ trường

Bài 24: Sóng điện từ

Bài 25: Thông tin bằng sóng điện từ

Chương V. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 26: Dòng điện xoay chiều. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần

Bài 27: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, cuộn cảm

Bài 28: Mạch điện có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện

Bài 29: Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất

Bài 30: Máy phát điện xoay chiều

Bài 31: Động cơ không đồng bộ ba pha

Bài 32: Máy biến áp (biến thế). Truyền tải điện

Chương VI: SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 35: Tán sắc ánh sáng

Bài 36: Nhiễu xạ ánh sáng. Giao thoa ánh sáng

Bài 37: Khoảng cách vân, bước sóng ánh sáng và màu sắc ánh sáng

Bài 39: Máy quang phổ – Các loại quang phổ

Bài 40: Tia hồng ngoại – Tia tử ngoại

Bài 41: Tia X – Thuyết điện từ ánh sáng, thang sóng điện từ

Chương VII. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 43: Hiện tượng quang điện – Các định luật quang điện

Bài 44: Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng – Hạt của ánh sáng

Bài 46: Hiện tượng quang điện trong, quang điện trở và pin quang điện

Bài 47: Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô

Bài 48: Hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng. Màu sắc các vật

Bài 49: Sự phát quang. Sơ lược về Laze

Chương VIII. THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP – HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 50: Thuyết tương đối hẹp

Bài 51: Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng

Chương IX. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 52: Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối

Bài 53: Phóng xạ

Bài 54: Phản ứng hạt nhân

Bài 56: Phản ứng phân hạch

Bài 57: Phản ứng nhiệt hạch

Chương X. TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ

Bài 58: Các hạt sơ cấp

Bài 59: Mặt trời – Hệ mặt trời

Bài 60: Sao thiên hà

Bài 61: Thuyết Big Bang

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Giải bài tập Vật lí lớp 12 nâng cao
Đánh giá bài viết