1. Ôn tập: khái niệm về phân số

2. Ôn tập: tính chất cơ bản của phân số

3. Ôn tập: so sánh hai phân số

4. Ôn tập: so sánh hai phân số (tiếp theo)

5. Phân số thập phân

6. Luyện tập.

7. Ôn tập: phép cộng, trừ hai phân số

8. Ôn tập: phép nhân, chia hai phân số

9. Hỗn số

10. Hỗn số (tiếp theo)

11. Luyện tập

12. Luyện tập chung

13. Luyện tập chung

14. Luyện tập chung

15. Ôn tập về giải toán

16. Ôn tập và bổ sung về giải toán

17. Luyện tập

18. Ôn tập và bổ sung về giải toán(tiếp theo)

19. Luyện tập

20. Luyện tập chung

21. Ôn tập: bảng đơn vị đo độ dài

22. Ôn tập: bảng đơn vị đo khối lượng

23. Luyện tập

24. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

25. Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

26. Luyện tập

27. Héc-ta

28. Luyện tập

29. Luyện tập chung

30. Luyện tập chung

31. Luyện tập chung

32. Khái niệm số thập phân

33. Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

34. Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

35. Luyện tập

36. Số thập phân bằng nhau

37. So sánh hai số thập phân

38. Luyện tập

39. Luyện tập chung

40. Viết số đo độ dài dưới dạng thập phân

41. Luyện tập

42. Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

43. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

44. Luyện tập chung

45. Luyện tập chung

46. Luyện tập chung

47. Kiểm tra giữa học kì I

48. Cộng hai số thập phân

49. Luyện tập

50. Tổng nhiều số thập phân

51. Luyện tập

52. Trừ hai số thập phân

53. Luyện tập

54. Luyện tập chung

55. Nhân số thập phân với số tự nhiên

56. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, … 

57. Luyện tập

58. Nhân số thập phân với số thập phân

59. Luyện tập

60. Luyện tập

61. Luyện tập chung

62. Luyện tập chung

63. Chia số thập phân cho số tự nhiên

64. Luyện tập

65. Chia số thập phân cho 10, 100, 1000,

66. Chia 2 số tự nhiên có thương là một số thập phân |

67. Luyện tập

68. Chia số tự nhiên cho số thập phân

69. Luyện tập

70. Chia số thập phân cho số thập phân

71. Luyện tập

72. Luyện tập chung

73. Luyện tập chung

74. Tỉ số phần trăm

75. Giải toán về tỉ số phần trăm

76. Luyện tập

77. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

78. Luyện tập

79. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

80. Luyện tập

81. Luyện tập chung

82. Luyện tập chung

83- 84. Sử dụng máy tính bỏ túi giải toán về tỉ số phần trăm

85. Hình tam giác

86. Diện tích hình tam giác

87. Luyện tập

88. Luyện tập chung

89. Kiểm tra cuối kì I

90. Hình thang

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Bài tập trắc nghiệm hay và khó – Toán lớp 5 tập 1
5 (100%) 1 vote