Phần I: Một số điểm phụ huynh cần nắm vững

Lưu ý khi dạy con học Tiếng Việt

Phần II: Mẹ dạy con học Tiếng Việt ở nhà

                      Chủ điểm bốn mùa

Tuần 19.

Tập đọc: Chuyện bốn mùa

Kể chuyện: Chuyện bốn mùa

Chính tả: Chuyện bốn mùa

Tập đọc: Lá thư nhầm địa chỉ

Luyện từ và câu: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?

Tập viết: Chữ hoa P

Tập đọc: Thư Trung thu (trích)

Chính tả: Thư Trung thu

Tập làm văn: Đáp lời chào, lời tự giới thiệu

Tuần 20.

Tập đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió

Kể chuyện: Ông Mạnh thắng Thần Gió

Chính tả: Gió

Tập đọc: Mùa xuân đến

Luyện từ và câu: Từ ngữ về thời tiết, đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?

Tập viết: Chữ hoa Q

Tập đọc: Mùa nước nổi.

Chính tả: Mưa bóng mây

Tập làm văn: Tả ngắn về bốn mùa

               Chủ điểm chim chóc

Tuần 21.

Tập đọc: Chim sơn ca và bông cúc trắng.

Kể chuyện: Chim sơn ca và bông cúc trắng

Chính tả: Chim sơn ca và bông cúc trắng

Tập đọc: Thông báo của thư viện vườn chim

Luyện từ và câu: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?

Tập viết: Chữ hoa R

Tập đọc: Vè chim

Chính tả: Sân chim

Tập làm văn: Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim

Tuần 22.

Tập đọc: Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Kể chuyện: Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Chính tả: Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Tập đọc: Chim rừng Tây Nguyên

Luyện từ và câu: Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy

Tập viết: Chữ hoa S

Tập đọc: Cò và Cuốc

Chính tả: Cò và Cuốc

Tập làm văn: Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim.

                         Chủ điểm muông thú

Tuần 23.

Tập đọc: Bác sĩ Sói

Kể chuyện: Bác sĩ Sói

Chính tả: Bác sĩ Sói

Tập đọc: Nội quy đảo khỉ

Luyện từ và câu: Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi như thế nào?

Tập viết: Chữ hoa T

Tập đọc: Sư tử xuất quân

Chính tả: Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên 

Tập làm văn: Đáp lời khẳng định. Viết nội quy

Tuần 24.

Tập đọc: Quả tim khỉ

Kể chuyện: Quả tim khỉ

Chính tả: Quả tim khỉ

Tập đọc: Gấu trắng là chúa tò mò

Luyện từ và câu: Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy

Tập viết: Chữ hoa U, Ư

Tập đọc: Voi nhà

Chính tả: Voi nhà

Tập làm văn: Đáp lời phủ định. Nghe – trả lời câu hỏi

                   Chủ điểm sông biển

Tuần 25.

Tập đọc: Sơn Tinh, Thủy Tinh

Kể chuyện: Sơn Tinh, Thủy Tinh

Chính tả: Sơn Tinh, Thủy Tinh

Tập đọc: Dự báo thời tiết 

Luyện từ và câu: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi vì sao?

Tập viết: Chữ hoa V

Tập đọc: Bé nhìn biển

Chính tả: Bé nhìn biển.

Tập làm văn: Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi

Tuần 26.

Tập đọc: Tôm càng và cá con

Kể chuyện: Tôm càng và cá con

Chính tả: Vì sao cá không biết nói

Tập đọc: Sông Hương

Luyện từ và câu: Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy.

Tập viết: Chữ hoa X

Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập

Chính tả: Sông Hương

Tập làm văn: Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển

Tuần 27: Ôn tập giữa học kì II

                 Chủ điểm cây cối

Tuần 28 .

Tập đọc: Kho báu

Kể chuyện: Kho báu

Chính tả: Kho báu

Tập đọc: Bạn có biết?

Luyện từ và câu: Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi để làm gì?

Tập viết: Chữ hoa Y.

Tập đọc: Cây dừa.

Chính tả: Cây dừa

Tập làm văn: Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối.

Tuần 29.

Tập đọc: Những quả đào.

Kể chuyện: Những quả đào.

Chính tả: Những quả đào.

Tập đọc: Cây đa quê hương.

Luyện từ và câu: từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi để làm gì? 

Tập viết: Chữ hoa A (cách 2)

Tập đọc: Cậu bé và cây si già

Chính tả: Hoa phượng

Tập làm văn: Đáp lời chia vui. Nghe – trả lời câu hỏi

                       Chủ điểm Bác Hồ

Tuần 30.

Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng

Kể chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng

Chính tả: Ai ngoan sẽ được thưởng

Tập đọc: Xem truyền hình

Luyện từ và câu: Từ ngữ về Bác Hồ

Tập viết: Chữ hoa M (cách 2)

Tập đọc: Cháu nhớ Bác Hồ

Chính tả: Cháu nhớ Bác Hồ

Tập làm văn: Nghe – trả lời câu hỏi

Tuần 31.

Tập đọc: Chiếc rẻ đa tròn

Kể chuyện: Chiếc rễ đa tròn

Chính tả: Việt Nam có Bác

Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác

Luyện từ và câu: Từ ngữ về Bác Hồ. Dấu chấm, dấu phẩy.

Tập viết: Chữ hoa N (cách 2)

Tập đọc: Bảo vệ như thế là rất tốt

Chính tả: Cây và hoa bên lăng Bác

Tập làm văn: Đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về Bác Hồ

                Chủ điểm nhân dân

Tuần 32.

Tập đọc: Chuyện quả bầu

Kể chuyện: Chuyện quả bầu

Chính tả: Chuyện quả bầu

Tập đọc: Quyển sổ liên lạc

Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa. Dấu chấm, dấu phẩy

Tập viết: Chữ hoa Q(cách 2)

Tập đọc: Tiếng chổi tre

Chính tả: Tiếng chổi tre.

Tập làm văn: Đáp lời từ chối. Đọc số liên lạc

Tuần 33.

Tập đọc: Bóp nát quả cam

Kể chuyện: Bóp nát quả cam.

Chính tả: Bóp nát quả cam

Tập đọc: Lá cờ

Luyện từ và câu: Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

Tập viết: Chữ hoa V

Tập đọc: Lượm

Chính tả: Lượm

Tập làm văn: Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến

Tuần 34.

Tập đọc: Người làm đồ chơi

Kể chuyện: Người làm đồ chơi

Chính tả: Người làm đồ chơi.

Tập đọc: Đàn bê của anh Hồ Giáo

Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa. Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

Tập viết: Ôn cách viết chữ hoa A, M, N, Q, V (kiểu 2)

Tập đọc: Cháy nhà hàng xóm

Chính tả: Đàn bê của anh Hồ Giáo

Tập làm văn: Kể ngắn về người thân

Tuần 35: Ôn tập cuối học kì II

Một số đề tham khảo

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Mẹ dạy con học Tiếng Việt ở nhà Lớp 2 Tập 2
Đánh giá bài viết