PHẦN ĐẠI SỐ

Chương I PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Bài 2: Nhân đa thức với đa thức

Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài 4+5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp theo)

Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Bài 7: Phân  tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Bài 10: Phép chia đơn thức cho đơn thức

Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Ôn tập chương I

Chương II PHÂN THỨC ĐẠI 

Bài 1: Phân thức đại số

Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức

Bài 3: Rút gọn phân thức

Bài 4: Quy đồng nhẫu thức nhiều phân thức

Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Bài 8: Phép chia các phân thức đại số

Bài 9: Biểu dồi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Ôn tập chương II

PHẦN HÌNH HỌC

Chương I TỨ GIÁC

Bài 1: Tứ giác

Bài 2: Hình thang 

Bài 3: Hình thang cân

Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Bài 5: Dựng hình thang. Dựng hình bằng thước và compa

Bài 6: Đối xứng trục

Bài 7: Hình bình hành 

Bài 8: Đối xứng tâm

Bài 9: Hình chữ nhật

Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Bài 11: Hình thoi

Bài 12: Hình vuông

Ôn tập chương I

Chương II ĐA GIÁC – DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

Bài 1: Đa giác. Đa giác đều

Bài 2: Diện tích hình chữ nhật

Bài 3: Diện tích tam giác

Bài 4: Diện tích hình thang

Bài 5: Diện tích hình thoi

Bài 6: Diện tích đa giác

Ôn tập chương II

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1
Đánh giá bài viết