CHƯƠNG I: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC  VUÔNG

Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Bài 3: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
Bài tập ôn tập chương I
Bài tập nâng cao chương I

CHƯƠNG II: ĐƯỜNG TRÒN

Bài 1: Sự xác định của đường tròn
Bài 2: Tính chất tương đối của đường thẳng và đường tròn
Bài 3: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
Bài 4: Tiếp tuyến của đường tròn
Bài 5: Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
Bài 6: Vị trí tương đối của hai đường tròn
Bài tập ôn tập chương II
Bài tập nâng cao chương II

CHƯƠNG III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung
Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây
Bài 3: Góc nội tiếp
Bài 4: Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung
Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn
          Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
Bài 6: Cung chứa góc
Bài 7: Tứ giác nội tiếp
Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn
Bài 10: Diện tích hình tròn
Bài tập ôn tập chương III
Bài tập nâng cao chương III

CHƯƠNG IV: HÌNH TRỤ – HÌNH NÓN – HÌNH CẦU

Bài 1: Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
Bài 2: Hình nón – Hình nón cụt
Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.
Bài tập ôn tập chương IV
Bài tập ôn cuối năm

Mục lục: Giải bài tập và Ôn tập Hình học lớp 9
5 (100%) 1 vote