CHƯƠNG 1 ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ – GIẢI BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ – BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

$ 1: Ôn tập: Khái niệm về phân số

$ 2: Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

$ 3: Ôn tập: So sánh hai phân số

$ 4: Phân số thập phân

$ 5: Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

$ 6: Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

$ 7: Hỗn số

$ 8: Ôn tập về giải toán

$ 9: Ôn tập và bổ sung về giải toán

$ 10: Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

$ 11: Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

$ 12: Đề-ca-mét vuông – Héc-tô-mét vuông

$ 13: Mi-li-mét vuông – Bảng đơn vị đo diện tích

$ 14: Héc-ta

CHƯƠNG 2 SỐ THẬP PHÂN CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN 

A. SỐ THẬP PHÂN

$ 1: Khái niệm số thập phân

$ 2: Hàng của số thập phân, đọc, viết số thập phân

$ 3: Số thập phân bằng nhau

$ 4: So sánh hai số thập phân

$ 5: Viết các số đo độ dài dưới dạng thập phân

$ 6: Viết các số đo khối lượng dưới dạng thập phân

$ 7: Viết các số đo diện tích dưới dạng thập phân

Đề tự kiểm tra giữa kỳ I

B. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

$ 1: Cộng hai số thập phân

$ 2: Tổng nhiều số thập phân

$ 3: Trừ hai số thập phân

$ 4: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

$ 5: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …

$ 6: Nhân một số thập phân với một số thập phân

$ 7: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

$ 8: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, …

$ 9: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

$ 10: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

$ 11: Chia một số thập phân cho một số thập phân

$ 12: Tỉ số phần trăm

$ 13: Giải toán về tỉ số phần trăm

$ 14: Giới thiệu máy tính bỏ túi – Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC

$ 1: Hình tam giác

$ 2: Diện tích hình tam giác

Để tự kiểm tra cuối kì I

$ 3: Hình thang

$ 4: Diện tích hình thang

$ 5: Đường tròn – Chu vi hình tròn

$ 6: Diện tích hình tròn

$ 7: Giới thiệu biểu đồ hình quạt

$ 8: Luyện tập về tính diện tích

$ 9: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

$ 10: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

$ 11: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

$ 12: Thể tích của một hình

$ 13: Xăng-ti-mét khối – Đề-xi-mét khối

$ 14: Mét khối

$ 15: Thể tích hình hộp chữ nhật

$ 16: Thể tích hình lập phương

$ 17: Giới thiệu hình trụ – Giới thiệu hình cầu

Đề tự kiểm tra giữa kì II

CHƯƠNG 4 SỐ ĐO THỜI GIAN – TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU A. SỐ ĐO THỜI GIAN

$ 1: Bảng đơn vị đo thời gian

$ 2: Cộng số đo thời gian

$ 3: Trừ số đo thời gian

$ 4: Nhân số đo thời gian với một số

$ 5: Chia số đo thời gian cho một số

B. VẬN TỐC, QUÃNG ĐƯỜNG, THỜI GIAN

$ 1: Vận tốc

$ 2: Quãng đường

$ 3: Thời gian

$ 4: Luyện tập chung

CHƯƠNG 5 ÔN TẬP

A, ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN, PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂN, SỐ ĐO ĐẠI LƯỢNG

$ 1: Ôn tập về số tự nhiên

$ 2: Ôn tập về phân số

$ 3: Ôn tập về số thập phân

$ 4: Ôn tập về đo độ dài và khối lượng

$ 5: Ôn tập về đo diện tích

$ 6: Ôn tập về đo thể tích

$ 7: Ôn tập về đo thời gian

B, ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN, PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂN

$ 1: Phép cộng

$ 2: Phép trừ

$ 3: Phép nhân

$ 4: Phép chia

$ 5: Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

C. ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC

$ 1: Ôn tập về chu vi, diện tích một số hình

$ 2: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

D, ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN

$ 1: Một số dạng bài toán đã học

$ 2: Ôn tập về biểu đồ

Đề tự kiểm tra cuối năm

 

Mục lục: Bài tập trắc nghiệm và Đề tự kiểm tra Toán lớp 5
5 (100%) 1 vote