Tuần 1:

Nội dung Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Tuần 2:

Tuyên ngôn Độc lập – Hồ Chí Minh

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 3:

Tuyên ngôn Độc lập (tiếp theo) – Hồ Chí Minh

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Tuần 4:

Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc – Phạm Văn Đồng

Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ (trích) – Nguyễn Đình Thi

Đọc thêm: Đô-xtôi–ép–xki (trích) – X. Xvai-Gơ

Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Tuần 5:

Phong cách ngôn ngữ khoa học

Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà).

Tuần 6:

Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1 – 12 – 2003 – Cô-phi An-nan

Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Tuần 7:

Tây Tiến – Quang Dũng

Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học 

Tuần 8:

Việt Bắc (trích) – Tố Hữu

Luật thơ. 

Tuần 9:

Việt Bắc (trích – tiếp theo) – Tố Hữu

Phát biểu theo chủ đề

Tuần 10:

Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) – Nguyễn Khoa Điềm

Đọc thêm: Đất nước – Nguyễn Đình Thi

Luật thơ (tiếp theo)

Tuần 11:

Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 12:

Đọc thêm: Dọn về làng – Nông Quốc Chấn

Đọc thêm: Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên

Đọc thêm: Đò Lèn – Nguyễn Duy

Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Tuần 13:

Sóng – Xuân Quỳnh

Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Tuần 14:

Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh Thảo

Đọc thêm: Bác ơi! – Tố Hữu

Đọc thêm: Tự do (trích) – P.Ê -luy-a

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 15:

Quá trình văn học và phong cách văn học

Tuần 16:

Người lái đò Sông Đà (trích) – Nguyễn Tuân

Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 17:

Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) – Hoàng Phủ Ngọc Tường

Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (trích Những năm tháng không thể nào quên) – Võ Nguyên Giáp

Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận 

Tuần 18:

Ôn tập phần Văn học

Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Mục lục: Học tốt Ngữ văn lớp 12 Tập 1 chương trình cơ bản
Đánh giá bài viết