Tuần 19: Tập đọc: Bốn anh tài

                Chính tả: Nghe – viết: Kim tự tháp Ai Cập – Phân biệt s/x, iêt/iêc

                Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì

                Kể chuyện: Bác đánh cá và gã hung thần

               Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người

               Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật

               Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tài năng

               Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn

Tuần 20: Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)

                Chính tả: Nghe – viết: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp – Phân biệt trích, uôt/uôc

                Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai làm gì?

                Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

               Tập đọc: Trống đồng Đông Sơn

               Tập làm văn: Miêu tả đồ vật (kiểm tra viết)

               Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sức khỏe

               Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương

Tuần 21: Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa

                Chính tả: Nhớ – viết: Chuyện cổ tích về loài người – Phân biệt t/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã

                Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?

                Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

               Tập đọc: Bè xuôi sông La

               Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?

               Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối

Tuần 22: Tập đọc: Sầu riêng

                Chính tả: Nghe – viết: Sầu riêng – Phân biệt l/n, ut/uc

                Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?

                Kể chuyện: Con vịt xấu xí

               Tập đọc: Chợ Tết

               Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối

               Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp

               Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối

Tuần 23: Tập đọc: Hoa học trò

                Chính tả: Chợ Tốt – Phân biệt s/x, ưt/ưc

                Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang

                Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

               Tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

               Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối

               Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp

               Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối

Tuần 24: Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn

                Chính tả: Nghe – viết: Họa sĩ Tô Ngọc Vân – Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã

                Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?

                Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

               Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá

               Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối

               Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

               Tập làm văn: Tóm tắt tin tức

Tuần 25: Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển

                Chính tả: Nghe – viết: Khuất phục tên cướp biển – Phân biệt r/d/gi, ên/ênh

                Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

                Kể chuyện: Những chú bé không chết

               Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính

               Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức

               Luyện từ và câu: Mở rộng vốn tư: Dũng cảm

               Tập làm văn:Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối

Tuần 26: Tập đọc: Thắng biển

                Chính tả: Nghe – viết: Thắng biển – Phân biệt l/n, in/inh

                Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì?

                Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

               Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy

               Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối

               Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ. Dũng cảm

               Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối

Tuần 27: Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay!

                Chính tả: Nhớ – viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã

                Luyện từ và câu: Câu khiến

                Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

               Tập đọc: Con sẻ

               Tập làm văn: Miêu tả cây cối (kiểm tra viết)

               Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến

Tuần 28: Ôn tập giữa học kì II

Tuần 29: Tập đọc: Đường đi Sa Pa

                Chính tả: Nghe – viết: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4? – Phân biệt tr/ch, êt/êch

                Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm

                Kể chuyện: Đôi cánh của Ngựa Trắng

               Tập đọc: Tập đọc Trăng ơi… từ đâu đến?

               Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức

               Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị

               Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật

Tuần 30: Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất

                Chính tả: Nhớ – viết: Đường đi Sa Pa – Phân biệt r/d/gi, v/d/gi

                Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm

                Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

               Tập đọc: Dòng sông mặc áo

               Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật

               Luyện từ và câu: Câu cảm

               Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Tuần 31: Tập đọc: Ăng-co Vát

                Chính tả: Nghe lời chim nói – Phân biệt l/n, dấu hỏi/dấu ngã

                Luyện từ và câu:Thêm trạng ngữ cho câu

                Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

               Tập đọc: Con chuồn chuồn nước

               Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật

               Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu

               Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật

Tuần 32: Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười

                Chính tả: Nghe – viết: Vương quốc vắng nụ cười – Phân biệt s/x, o/ô

                Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu

                Kể chuyện: Khát vọng sống

               Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề

               Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật

               Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu

               Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật

Tuần 33: Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)

                Chính tả: Nhớ – viết: Ngắm trăng. Không đề – Phân biệt tr/ch, iêu/iu

                Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan – Yêu đời

                Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

               Tập đọc: Con chim chiền chiện

               Tập làm văn: Miêu tả con vật (kiểm tra viết)

               Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu

               Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Tuần 34: Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ

                Chính tả: Nghe – viết: Nói ngược – Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/ dấu ngã

                Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan – Yêu đời

                Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

               Tập đọc: Ăn “mầm đá”

               Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu

               Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Tuần 35: Ôn tập cuối học kì II

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Giải bài tập Tiếng việt lớp 4 tập 2
Đánh giá bài viết