Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bài 1. Phép biến hình

Bài 2. Phép tịnh tiến

Bài 3. Phép đối xứng trục

Bài 4. Phép đối xứng tâm

Bài 5. Phép quay

Bài 6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Bài 7. Phép vị tự

Bài 8. Phép đồng dạng

Ôn tập chương I

Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song

Bài 4. Hai mặt phẳng song song

Bài 5. Phép chiếu song song, hình biểu diễn của một hình không gian

Ôn tập chương II

Chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Bài 1. Vectơ trong không gian

Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 5. Khoảng cách

Ôn tập chương III

Bài tập ôn tập cuối năm

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Giải bài tập Hình học 11 chương trình cơ bản
5 (100%) 1 vote