Đề 9: So sánh hình ảnh người lính cách mạng qua hai bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu và “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật

On

DÀN Ý A. Mở bài  Giới thiệu về hai tác phẩm hai tác giả. B. Thân bài. Cần đảm bảo các ý sau: – Ý 1: Giới thiệu chung – Về đề tài: Dân tộc ta đứng lên tiến hành hai cuộc chiến…