Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Bài 1. Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Bài 2. Cực trị của hàm số

Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài 4. Đường tiệm cận

Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Ôn tập chương I

Bài tập trắc nghiệm

Chương II. Hàm số lũy thừa-Hàm số mũ và hàm số Logarit

Bài 1. Lũy thừa và các tính chất của lũy thừa

Bài 2. Hàm số lũy thừa

Bài 3. Logarit

Bài 4. Hàm số mũ, hàm số logarit

Bài 5. Phương trình mũ, phương trình logarit

Bài 6. Bất phương trình mũ và logarit

Ôn tập chương II

Bài tập trắc nghiệm

Chương III. Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Bài 1. Nguyên hàm và tính chất

Bài 2. Tích phân

Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học

Ôn tập chương III

Bài tập trắc nghiệm

Chương IV. Số phức

Bài 1. Số phức

Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức

Bài 3. Phép chia số phức

Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Ôn tập chương IV

Bài tập trắc nghiệm 

Ôn tập cuối năm

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Giải bài tập Giải tích 12-Chương trình cơ bản
5 (100%) 1 vote