§1. Giúp trẻ học phần “Ôn tập và bổ sung”

A. Các vấn đề chung

B. Cách dạy trẻ học

§2. Giúp trẻ học phần “Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000″

A. Các vấn đề chung

B. Cách dạy trẻ học

I – II – III. Dạy trẻ bảng nhân, chia – Dạy trẻ nhân số có hai (ba) chữ số với số có một chữ số (trong phạm vi 1000)

IV. Dạy trẻ chia số có hai (ba) chữ số cho số có một chữ số

V. dạy trẻ về thứ tự thực hiện các phép tính trong một biểu thức

VI. Dạy trẻ về góc vuông, không vuông và ê ke

VII. Dạy trẻ về đặc điểm của hình chữ nhật, hình vuông và cách tính chu vi các hình đó

VIII. Dạy trẻ về đo lường

IX. Dạy trẻ giải các bài toán đơn về phép nhân, chia

X. Dạy trẻ giải các bài toán hợp (giải bằng hai phép tính)

XI. Giúp trẻ giải một số loại bài tập

§3. Giúp trẻ học phần “Các số đến 10 000 và 100 000”

A. Các vấn đề chung

B. Cách dạy trẻ học

I. dạy trẻ đọc, viết, phân tích số

II. Dạy trẻ về số La Mã

III – IV. Dạy trẻ so sánh hai số. Dạy trẻ cộng, trừ trong phạm vi 100000 và nhân, chia với số có một chữ số trong phạm vi 100000

V – VI. Dạy trẻ về điểm ở giữa, trung điểm. Dạy trẻ về hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

VII – VIII. Dạy trẻ về đơn vị xăng-ti-mét vuông (cm2), Dạy trẻ quy tắc tính diện tích hình chữ nhật và hình vuông

IX – X. Dạy trẻ về số ngày trong các tháng và xem lịch. Dạy trẻ xem đồng hồ (chính xác đến từng phút)

XI – XII. Dạy trẻ về tiền Việt Nam. Dạy trẻ làm quen với dãy số liệu

XIII – XIV. Dạy trẻ làm quen với bảng thống kê. Dạy trẻ giải các bài toán liên quan đến việc rút về đơn vị

XV. Giúp trẻ giải một số loại bài tập

§4. Giúp trẻ học phần “Ôn tập cuối năm”

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục. Cha mẹ dạy con học Toán 3
5 (100%) 1 vote