Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung:

– Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc khổ thơ. Sau đó, trả lời câu hỏi.

– Khi làm bài tập 2, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc lại bài thơ Anh Đom Đóm. Sau đó, kể tên những con vật được gọi và tả như người.

– Khi làm bài tập 3, các em đọc yêu cầu của đề bài. Sau đó, gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Khi nào?

– Khi làm bài tập 4, các em đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc ba câu hỏi. Sau đó, trả lời cho ba câu hỏi vừa đọc.

  1. Làm bài tập 1. Đọc hai khổ thơ dưới đây và trả lời câu hỏi: Mặt trời gác núi

Theo làn gió mát Bóng tối lan dần

Đóm đi rất êm Anh Đóm chuyên cần Đi suốt một đêm Lên đèn đi gác.

| Lo cho người ngủ. a/ Con đom đóm được gọi bằng gì? b/ Tính nết và hoạt động của đom đóm được tả bằng những từ ngữ nào? * Kết quả đúng: a/ Con đom đóm được gọi bằng anh. b/ Tính nết của đom đóm được tả bằng từ chuyên cần.

Hoạt động của đom đóm được tả bằng những từ ngữ : lên đèn, đi gác, đi rất êm, suốt đêm, lo cho người ngủ 2. Trong bài thơ Anh Đom Đóm (đã học trong học kì I), còn những con vật nào nữa được gọi và tả như người?

* Kết quả đúng:

Tên các con vật

Các con vật được gọi bằng

chị

Các con vật được tả như

tả người Ru con: Ru hỡi! Ru hời!Hỡi bé tôi ơi/ Ngủ cho ngon giấc lặng lẽ mò tôm

Cò Bơ

Vac

thím

  1. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Khi nào?:

a/ Anh Đom Đóm lên đèn đi gác khi trời đã tối. b/ Tối mai, anh Đom Đóm lại đi gác. c/ Chúng em học bài thơ Anh Đom Đóm trong học kì I. * Kết quả đúng: a/ Anh Đom Đóm lên đèn đi gác khi trời đã tối. b/ Tối mại, anh Đom Đóm lại đi gác,

c/ Chúng em học bài thơ Anh Đom Đóm trong học kì I. 4. Trả lời câu hỏi:

a/ Lớp em bắt đầu vào học kì II khi nào? b/ Khi nào học kì II kết thúc?

c/ Tháng mấy các em được nghỉ hè?

* Kết quả đúng: a/ Các em có thể trả lời như sau: …

– Lớp em bắt đầu vào học kì II từ ngày 19 tháng 1.

– Lớp em bắt đầu vào học kì II từ giữa tháng 1. | – Lớp em bắt đầu vào học kì II từ đầu tuần trước.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 19: Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặ và trả lời câu hỏi Khi nào?
Đánh giá bài viết
News Reporter