Giải bài tập SGK Hình học 8 Tập 1 – Chương 1, Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

On

I. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song Định nghĩa Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia. II. Tính chất của các điểm một…