LUYỆN TẬP

1. Chọn câu văn trong sáng trong những câu văn sau và phân tích sự trong sáng đó.

Câu a: không trong sáng. Ở câu này, có sự lẫn lộn giữa trạng ngữ (Muốn xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn) với chủ ngữ của động từ đòi hỏi.

– Câu b, c, d: là những câu trong sáng vì đã thể hiện rõ các thành phần ngữ pháp và các quan hệ ý nghĩa trong câu..

2. Ở đây dùng đến ba hình thức cũng thể hiện một nội dung: ngày lễ Tình nhân, Ngày Valentine, ngày Tinh yêu. Từ nước ngoài Valentine không cần thiết sử dụng vì đã có từ Việt: ngày Tình yêu có ý nghĩa và sắc thái biểu cảm thích hợp, với nội dung cần biểu đạt, Từ này vừa có ý nghĩa cơ bản tương ứng với từ Valentine vừa có sắc thái biểu cảm ý nhị dễ cảm mến, dễ lĩnh hội đối với người Việt Nam.

 

Tuần 3: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)
Đánh giá bài viết