I. LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÊU LUẬN ĐIỂM

1. a) Luận điểm nếu chưa rõ ràng nội dung trùng lặp mà không có sự nhấn mạnh hay phát triển (Cảnh vật… vắng vẻ, … ngưng đọng im lìm,… cảnh sắc im ắng.)

b) Luận điểm nêu ra dài dòng, rườm rà, không rõ ràng, không trình bày được đúng bản chất của vấn đề.

c) Luận điểm không rõ ràng, nhiều luận điểm nhưng không luận điểm nào được triển khai đầy đủ, chưa lôgíc với luận cứ nêu ra.

2. Chữa lại những đoạn văn 

– Đoạn văn a: nên thay từ “vắng vẻ” bằng một tính từ khác để phù hợp với các luận cứ. “Cảnh vật… tẻo teo, cảnh vật dường như ngưng đọng lại. Phải là một người rất yêu quê hương đất nước, Bắc Bộ, tác giả mới có thể miêu tả cảm xúc chân thật đến thế.”

– Đoạn văn b: thay bằng luận điểm “Người làm trai thời xưa luôn mang theo bên mình món nợ công danh”.

Sửa: … kẻ tầm thường, theo ông, người làm trai phải tự thẹn với chính mình, phải luôn luôn cố gắng và cống hiến hết mình cho đất nước, cho Tổ quốc.

– Đoạn văn c: Luận điểm cần sửa lại là “Văn học dân gian là kho tàng kinh nghiệm của cha ông được đúc kết từ xưa”.

II. LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÊU LUẬN CỨ

a) Lỗi nêu luận cứ: dẫn thơ sai, luận cứ đưa ra chưa chính xác, mơ hồ.

xanh bát ngát – sấu chót vót

Sửa: Nắng xuống, trời lên sâu chót vót.

Khi “nắng xuống, trời lên thì bầu trời, lòng sông mở ra vừa cao, vừa sâu đến vô tận”.

b) Lỗi nêu luận cứ: luận cứ đưa ra thiếu chính xác, thiếu toàn diện.

Luận cứ thiếu toàn diện vì chỉ nêu dẫn chứng về Hai Bà Trưng, Cần bổ sung cho phù hợp luận điểm: “Dân tộc ta anh hùng hào kiệt thời nào cũng có”.

Vi dụ: Khởi nghĩa của Bà Triệu, Triệu Việt Vương, Mai Hắc Đế, Phùng Hưng,…

c) Lỗi luận cứ: lộn xộn, không theo trình tự lôgic, luận cứ không phù hợp với luận điểm. “Ải Chi Lăng… Cửa biển Bạch Đằng”. Các địa danh này không phải là “tên tuổi của các vị anh hùng của dân tộc.

III. LỖI VỀ CÁCH THỨC LẬP LUẬN 

a) Trình bày luận cứ thiếu lôgíc, lộn xộn. Hệ thống luận cứ không đủ làm sáng tỏ cho luận điểm chính: “vẻ đẹp và số phận…”.

 Sửa: sắp xếp và bổ sung đảm bảo tính lôgic và làm sáng tỏ luận điểm.

b) Luận điểm không rõ ràng, luận cứ thiếu toàn diện: Chỉ tập trung vào cái đói và những nhân vật gắn với cái đói nhưng luận điểm nêu ra lại là “Nam Cao viết nhiều về nông thôn”.

Sửa: viết lại luận điểm sáng rõ hơn, bổ sung luận cứ tạo cái nhìn toàn diện về sáng, tác của Nam Cao hoặc chỉ cần sửa lại luận điểm là: “Nam Cao viết nhiều về miếng ăn và cái đói”.

c) Luận điểm không rõ ràng: Phần gợi mở mơ hồ, không ăn nhập với phần sau. Luận cứ không phù hợp phạm vi đề tài: “nỗi sầu… của Đỗ Phủ”.

Sửa: xây dựng lập luận phù hợp luận điểm và luận cứ phải rõ ràng, phù hợp.

Nguồn website giaibai5s.com

Tuần 16: Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
Đánh giá bài viết