Chương I. Dao động cơ-Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen.

On

Nguồn website giaibai5s.com CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC C1 (trang 22) Biểu diễn A có: . – Gốc tại O. – Độ dài bằng 3cm và hợp với trục Ox một góc bằng 60°. C2 (trang 23) Áp dụng định lí hàm…

Tuần 33: Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ 

On

1. Nguồn gốc và lịch sử phát triển Đặc điểm của loại hình ngôn ngữ đơn lập a. Nguồn gốc tiếng Việt thuộc: – Học ngôn ngữ Nam Á. – Dòng: Môn – Khmer. – Nhánh: tiếng Việt Mường chung. b. Các thời…