Nguồn website giaibai5s.com

  1. CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC C1 (trang 117)

Trong thông tin liên lạc vô tuyến phải dùng sóng ngắn vì sóng ngắn ít bị không khí hấp thụ, phản xạ tốt ở tầng điện li và mặt đất nhờ đó sóng ngắn có thể truyền đi rất xa.

C2 (trang 117) | Phân loại sóng vô tuyến:

Tần số

Loại sóng

Bước sóng Sóng dài 1km – 10km

0,1 MHz, 1MHz Sóng trung

100m – 1.000m (1km) | 1MHz – 10MHz Sóng ngắn 10m – 100m

| 10MHz – 100MHz Sóng cực ngắn 1m – 10m

100MHz – 1000MHz C3 (trang 118) (1) Micrô: biến dao động âm thanh dao động điện có tần số âm f.

(2) Mạch phát sóng điện từ cao tần: phát ra sóng điện từ có tần số cao vài MHz.

(3) Mạch biến điệu: rộn dao động điện tử âm tần với dao động điện từ cao tần.

(4) Mạch khuếch đại: khuếch đại dao động điện từ cao tần đã biến điệu.

(5) Anten phát: tạo ra điện từ trường cao tần lan truyền trong không gian.

C4 (trang 118) (1) Anten thu: thu sóng điện từ cao tần biến điệu.

(2) Mạch khuếch đại dao động điện từ cao tần: khuếch đại dao động điện từ do anten gửi đến.

 (3) Mạch tách sóng: tách dao động điện từ âm tần ra khỏi dao động điện từ cao tần.

(4) Mạch khuếch đại: khuếch đại dao động điện âm tần từ mạch tách sóng.

(5) Loa: biến dao động điện âm tần thành dao động âm.

  1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Bài 1 (trang 119) Có 4 nguyên tắc trong việc truyền thông tin bằng sóng vô tuyến:

– Phải dùng các sóng vô tuyến có bước sóng ngắn nằm trong vùng các dải sóng vô tuyến. Những sóng vô tuyến dùng để tải các thông tin gọi là các sóng mang.

| – Phải biến điệu các sóng mang: | + Dùng micrô để biến dao động âm thanh dao động điện: sóng âm tần.

+ Dùng mạch biến điệu để “trốn” sóng âm tần với sóng mang biến điện Sóng điện từ.

– Ở nơi thu, dùng mạch tách sóng để tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần để đưa ra loa. | – Khi tín hiệu thu được có cường độ nhỏ, ta phải khuyếch đại chúng bằng các mạch khuyếch đại. | Bài 2 (trang 119)

– Sóng mang là sóng điện từ cao tần có bước sóng từ vài mét đến vài | trăm mét.

| – Biến điệu một sóng điện từ cao tần là sự trộn sóng âm tần với sóng cao tần làm cho sóng này tải được thông tin cần truyền đi (hình ảnh, âm thanh).

Bài 3 (trang 119) | Sơ đồ khối của một máy phát thanh đơn giản:

– Tác dụng của từng bộ phận trong sơ đồ, học sinh xem lại câu C3 | trong phần I.

Bài 4 (trang 119) Sơ đồ khối của máy thu thanh đơn giản:

Tác dụng của từng bộ phận trong sơ đồ, học sinh xem lại câu C4 trong phần I.

Bài 5 (trang 119) Chọn C. Chiếc điện thoại di động. Bài 6 (trang 119)

Chọn C. Trong “máy bắn tốc độ” xe cộ trên đường có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến.

Bài 7 (trang 119)

Chọn B. Biến điệu sóng điện từ là trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao.

Chương IV. Dao động và sóng điện từ-Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.
Đánh giá bài viết