Nguồn website giaibai5s.com

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Bài 1 (trang 146) Tia X là sóng điện từ có bước sóng từ 10-‘m đến 10- 8m. Bài 2 (trang 146) Cấu tạo và hoạt động của ống Cu-lít-giơ: * Cấu tạo:

Ống Cu-lít-giơ có dạng một bình hình cầu gồm một dây nung bằng vonfam – FF” và có 2 điện cực:

– Catột K: bằng kim loại, hình chỏm cầu có tác dụng làm tập trung các electron về phía tâm của bình cầu.

– Dây nung FF” để nung nóng catôt (để catôt phát ra electron) được cấp điện nhờ một nguồn điện riêng.

– Anột là điện cực dương. Bề mặt của anôt là một lớp kim loại có nguyên tử lượng lớn và khó nóng chảy. Để giải nhiệt cho anôt người ta đôi khi cũng chế tạo sao cho có thể đưa một dòng nước chảy luồn bên trong anốt.

220V

ma

Ton

BT

ooo

CT

.

1

Nước làm nguội .

Tia X * Hoạt động:

Khi đặt một hiệu điện thế (xoay chiều hoặc một chiều) vào hai cực của ống Cu-lít-giơ thì electron được tăng tốc mạnh và đến đập vào anốt, xuyên sâu vào lớp vỏ nguyên tử của chất làm anốt, tương tác với các lớp electron ở các lớp trong cùng làm phát ra tia X. Hiệu điện thế ở hai cực của ống Cu-lít-giơ từ vài chục kV đến khoảng 120kV.

Bài 3 (trang 146) a) Tính chất của tia X: . . – Tia X có khả năng đâm xuyên. – Có tác dụng lên kính ảnh (làm đen kính ảnh dùng để chụp X quang). -Làm phát quang một số chất. – Làm ion hóa không khí. – Có tác dụng sinh lí, hủy diệt tế bào. b) Tác dụng của tia X: – Dùng để chụp điện, chiếu điện. – Dùng để dò tìm vết nứt bên trong các sản phẩm đúc. – Dùng trong kiểm tra hành lí ở sân bay. – Dùng để diệt khuẩn. – Dùng trong điều trị ung thư nông, gần da. – Dùng để nghiên cứu cấu trúc của mạng tinh thể.

| Bài 4 (trang 146)

Các sóng hoặc tia trong thang sóng điện từ theo thứ tự từ bước sóng ngắn đến bước sóng dài: tia gamma, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến.

Bài 5 (trang 146) – Chọn C. Tia X có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại. Tia X có bước sóng từ 10’m đến 107 om. Tia tử ngoại có bước sóng 0,38.107°m. Bài 6 (trang 146) Khi e chuyển động về anốt, áp dụng định lí biến thiên động năng được: Wo=eVmax = 1,6.10-19.10.10° = 1,6.10^1$ () Tốc độ của e: v=n2Wd=5,9.10%(m/s).

V m Bài 1 (trang 146) a) Cường độ dòng điện trung bình qua ống Cu-lít-giơ: 1 – P – 400 = 0,04 (A) ? U 104 Gọi n là số e qua ống trong mỗi giây:

– 1.t 0.04.1 Ta có: I = = n = = b) Nhiệt lượng tỏa ra trên canôt trong mỗi phút: Q= P.1= 400.60 = 24000 (J) = 24 (kJ).

e1,6.10-19 = 2,5.10!? (e/s)

Chương V. Sóng ánh sáng-Bài 28. Tia X.
Đánh giá bài viết