Nguồn website giaibai5s.com

  1. CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC C1 (trang 96)

– Lực từ tác dụng lên khung dây dẫn bao giờ cũng có xu hướng làm cho | khung quay đến vị trí sao cho từ thông qua khung dây cực đại. ” – Lực từ sẽ làm khung dây quay theo chiều quay của vectơ cảm ứng từ B.

Khi tốc độ quay của khung dây càng gần tốc độ quay của từ trường thì | momen của lực từ càng nhỏ.

– Khi momen của lực từ cân bằng với mômen của lực ma sát thì khung dây quay đều với tốc độ nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường quay.

Sinh

  1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Bài 1 (trang 97)

Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ là dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay. | Bài 2 (trang 97)

* Cấu tạo của động cơ không đồng bộ | ba pha:

– Rôto: là khung dây dẫn có thể quay dưới tác dụng của từ trường quay.

– Stato: là bộ phận tạo ra từ trường quay, gồm ba cuộn dây giống nhau đặt trên vòng tròn lệch nhau những góc 120°.

* Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha:

– Tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện ba pha chạy vào ba cuộn dây giống nhau, đặt lệch nhau 120°.

– Đặt trong từ trường quay một rôto lồng sóc có thể quay xung quanh trục trùng với trục quay của từ trường.

– Rôto lồng sóc quay do tác dụng của từ trường quay với tốc độ nhỏ hơn tốc độ của từ trường.

Chương III. Dòng điện xoay chiều-Bài 18. Động cơ không đồng bộ ba pha.
Đánh giá bài viết