– Đặc điểm của quang phổ vạch phát xạ:

+ Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng vạch, vị trí vạch (cũng đồng nghĩa với sự khác nhau về màu sắc các vạch) và độ sáng tỉ đối của các vạch.

+ Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng cho nguyên tố đó.

Bài 2 (trang 137)

-Quang phổ liên tục là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

– Điều kiện để có quang phổ liên tục: là các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất thấp được nung nóng đến phát sáng phát ra.

– Đặc điểm của quang phổ liên tục:

+ Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng, không phụ thuộc vào cấu tạo của nguồn phát.

+ Nhiệt độ càng cao, quang phổ liên tục càng mở rộng dần về phía tím.

Bài 3 (trang 137)

– Quang phổ hấp thụ là các vạchhay đám vạch tối trên nền của một quang phổ liên tục.

– Cách tạo ra quang phổ hấp thụ: Dùng một bóng đèn điện dây tóc chiếu sáng khe F của một máy quang phổ. Trên tiêu diện của thấu kính buồng tối, có một quang phổ liên tục của dây tóc bóng đèn. Đèn xen giữa đèn và khe F một cốc thủy tinh đựng dung dịch màu, thì trên quang phổ liên tục ta thấy có một số dải đen. Quang phổ liên tục, thiếu các ánh sáng do bị dung dịch hấp thụ, được gọi là quang phổ hấp thụ của dung dịch.

– Đặc điểm của quang phổ hấp thụ là: Quang phổ hấp thụ của các chất khí chứa các vạch hấp thụ và là đặc trưng cho chất khí đó. Quang phổ hấp thụ của chất lỏng và chất rắn lại chứa các “đám”, mỗi đám gồm nhiều vạch hấp thụ nối tiếp nhau một cách liên tục.

Bài 4 (trang 137)

Chọn C. Quang phổ vạch phát xạ do chất khí ở áp suất thấp bị nung nóng phát ra.

Bài 5 (trang 137)

Chọn C.

Vì quang phổ liên tục do các chất rắn, lỏng, khí có áp suất lớn bị nung nóng phát ra.

Bài 6 (trang 137)

Trong quang phổ vạch phát xạ của hiđro, ta thấy:

– Vạch lam nằm bên phải vạch chàm.

– Vạch đô nằm bên phải vạch lam.

– Vạch tím nằm bên trái vạch chàm.

Nguồn website giaibai5s.com

Chương V. Sóng ánh sáng-Bài 26. Các loại quang phổ
Đánh giá bài viết