Nguồn website giaibai5s.com

  1. CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC | C1 (trang 75)

Hiệu điện thế của mạch điện một chiều gồm nhiều điện trở mắc nối tiếp bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở:

U=U1+U2 + Uz + … C2 (trang 76)

Đoạn mạch chỉ có R: Uk hợp với Ĩ một góc p = 0°, JR cùng phương, cùng chiều với I.

Đoạn mạch chỉ có C: Úc hợp với ỉ một góc p = – 90°, Úc vuông góc với I và hướng xuống.

Đoạn mạch chỉ có L: JL hợp với I một góc q = 90°, UI vuông góc với I và hướng lên.

C3 (trang 77) Với UL > Uc Từ hình vẽ ta có: UP= UĶ+ U{c= U+ (U, -Uc)? Mà UR = IR, Uư = IZL, Uc = IZC Suy ra: U2 = 1? [R2+(21-2.)?] op

VR+Z2 – Zc)? Đặt Z= VR+ (Z-Zc ta được I-9

A

כן

7

/

15

  1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Bài 1 (trang 79) Định luật Ôm đối với mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp:

Cường độ hiệu dụng trong một mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng của mạch và tổng trở của mạch:

Bài 2 (trang 79) 1 – e; 2 – c; 3 – a; 4 – b; 5 – d; 6-f. Bài 3 (trang 79)

* Cộng hưởng điện là hiện tượng trong mạch R, L, C mắc nối tiếp có Z =Zc, tức là 0 =

* Đặc trưng của cộng hưởng điện: – Tổng trở mạch Z= R là nhỏ nhất và I=g là lớn nhất. – Dòng điện i cùng pha với điện áp u. -U = UR. -UL =Uc. Bài 4 (trang 79) Dung kháng của tụ điện: Z=-= 1 = 20 (1)

20007-1007

Tổng trở của mạch điện: Z= VR? + Z2 =V20+ 20° = 20 V2 (12) Cường độ dòng điện cực đại: 1- U– 60/2 = 3 (A) oz 2012

Mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thì i sớm pha so với một góc p thỏa mãn: tank = -20 -12% = -3 (rad)

111

Pha của dòng điện: p = Pu –

40

п

::

Biểu thức của dòng điện: i= I cos(100t + pi)= 3cos | Bài 5 (trang 79) Tương tự Bài 4, ta có: Cảm kháng của cuộn dây: Zų = Lo = 0,3.1001 = 30 (2) Tổng trở của mạch: Z= VR+Z = 50 + 30 = 30 V2 (2) Cường độ dòng điện cực đại: la ==142= 4 (A)

Z 3012 Mạch chỉ có điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thì i trễ pha so với i một góc , thỏa mãn:

tano = – 30=1==(rad) Pha của dòng điện: ọi = (u – p =0-3- (rad) Biểu thức dòng điện: i= 4cos(100nt -A) (A) Bài 6 (trang 79) Ta có: U = U+U Suy ra UK = Ư? + U = 100? – 80 = 60 (V) Cường độ dòng điện hiệu dụng: 1- 3 – 2 (A) . Dung kháng: z=1=89 = 40 (2) Bài 7 (trang 80) U = U! = 80 = 40 V2 (V): –

V2 V2

  1. a) Ta có: U° = U + U:

= UR = ?+ uŹ +u? = (4012)_402 = 40 (V) 1 = = 40 = 1(A) 21-4_40–40 (0) b) lo = 1/2 =V2 (A) Đoạn mạch gồm R, L mắc nối tiếp thì i trễ pha so với u một góc bằng p

thỏa mãn:

tano = 24-40 1== (rad)

Pha của dòng điện: 9: = Pu – 9

Biểu thức tức thời của cường độ dòng điện: i=

Biểu thức tức thời của cường độ dòng điện

cos(100mt-)(A).

Bài 8 (trang 80)

2-coI1001

1

_

1

= 50 (92)

.

50001

Ż= Lo = 0,2 100x = 20 (2) =Z=VR2 + (Z2 – Zc)* = V30++ (20 – 50)2 = 30/2 (22) 1. = Up – 120/2 = 4 (A) O Z 3012 Độ lệch pha giữa u vài là p. Ta có: tang 4 29 -18 = Pha của dòng điện: , = (a – =

Biểu thức tức thời của cường độ dòng điện: i= 4cos

c

Bài 9 (trang 80)

0 (92):

.:

40001

24 = Lo = .100x = 10 (9) Z=VR+(21- Ze) = V40*+(10 – 40)* = 50 (9) 1 = “= 12002 – 2,4V3 (2)

Độ lệch pha giữa u vài là p.

40 –

Ta có: tanọ 2 x 1 == Liko (rad) Pha của dòng điện:

371

180

Biểu thức tức thời của cường độ dòng điện: i = 2,472 cos(100m + 3×0) ().

b)

* Điện áp hiệu dụng ở hai đầu AM:

..

1- 2012 – 2.4 (A) UR = IR = 2,4.40 = 96 (V) Uc = IZ¢ = 2,4.40 = 96 (V) Uam= JU; +U; = 96 V2 (V): Vậy, điện áp hiệu dụng ở hai đầu AM bằng 96 2 (V).

Bài 10 (trang 80) Mạch cộng hưởng nên Z =Zc.

Suy ra: Lo – Ces=w-vec 702′>= 1001 (rad/s)

@

=

= 100T (rad/s)

= 10.2 1 Vī 20001

Mạch công hưởng nên i cùng pha với u=ọi = pu = 0 (rad) Khi đó: logo 88 = 4 (A)ài= 4cos(100%t) (A) Bài 11 (trang 80) Chọn Di= 6cos (100t-) Ta có: ZL = L = 60 (2) Ze-co=20 () Z=VR+(Zų– Zc)* = V402 + (60 – 20)2 = 40 V2 (12) bo=U. – 2012= 6 () » Chọn B hoặc D. Ta lại có: Z Zc nên i trễ pha hơn uỷ Chọn D. Bài 12 (trang 80) Chọn D.i= 3/2 cos100ct (A) Ta thấy: = L = 30 (2) =Z= z = 30 (2) > Mạch cộng hưởng, i cùng pha với u. Ta có: u= 120/2cos100ct (V)=is locos100mt (A)

Với lo-lo-= 3 15 (A) . Vậy,i= 3/2 cos100mt (A)

Chọn D.

Chương III. Dòng điện xoay chiều-Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp.
Đánh giá bài viết