Chương VII. Hạt nhân nguyên tử-Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân. 

On

Nguồn website giaibai5s.com CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC C1 (trang 184) Bảng 36.1 so sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học. Phản ứng hóa học: Ví dụ: 2K + 2HCl → 2KCl + H2 Có sự biến đổi các…

Chương VII. Hạt nhân nguyên tử-Bài 35. Tính chất và cấu tạo của hạt nhân

On

Nguồn website giaibai5s.com CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC C1 (trang 176) Nếu tưởng tượng kích thước nguyên tử to như một căn phòng có kích thước (10 x 10 x 10)m thì hạt nhân của nguyên tử giống như hạt bụi, hạt…

Chương VI. Lượng tử ánh sáng-Bài 31. Hiện tượng quang điện trong

On

Nguồn website giaibai5s.com CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC C1 (trang 159) Độ lớn của giới hạn quang dẫn lớn hơn độ lớn của giới hạn quang điện. Nhận xét: Để hiện tượng quang dẫn xảy ra, không đòi hỏi phôtôn phải có…

Chương VI. Lượng tử ánh sáng-Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng.

On

Nguồn website giaibai5s.com CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC C1 (trang 154) Nếu làm thí nghiệm với tấm kẽm tích điện dương thì góc lệch của kim tĩnh điện kế sẽ không bị thay đổi khi chiếu vào tấm kẽm bằng ánh sáng…

Chương V. Sóng ánh sáng-Bài 29. Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

On

Nguồn website giaibai5s.com CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Bài 1 (trang 151) Phải điều chỉnh màn chắn P và giá đỡ G để chùm tia laze chiếu vuông góc với màn chiếu P và màn quan sát E để tạo ra hệ…