I. CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC

C1 (trang 206)

Phân tử, nguyên tử không phải là hạt sơ cấp vì hạt sơ cấp có kích thước cỡ hạt nhân trở xuống.

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 208)

Năng lượng liên kết của prôtôn trong hạt nhân He lớn hơn rất nhiều năng lượng liên kết của êlectron trong nguyên tử hiđrô.

Bài 2 (trang 208) 

– Lepton là các hạt nhẹ, có khối lượng từ 0 đến 200 lần khối lượng của hạt electron (từ 0 đến 200.me).

– Các leptôn có đặc tính chung là tham gia các tương tác yếu. 

Bài 3 (trang 208)

a) Lực ma sát: tương tác điện từ.

b) Lực liên kết hóa học: tương tác điện từ.

c) Trọng lực: tương tác hấp dẫn.

d) Lực Lo-ren: tương tác điện từ.

e) Lực hạt nhân: tương tác hạt nhân (tương tác mạnh).

f) Lực liên kết trong phân rã β: tương tác yếu.

Nguồn website giaibai5s.com

Chương VIII. Từ vi mô đến vĩ mô-Bài 40. Các hạt sơ cấp
Đánh giá bài viết