Nguồn website giaibai5s.com

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Bài 1 (trang 151)

Phải điều chỉnh màn chắn P và giá đỡ G để chùm tia laze chiếu vuông góc với màn chiếu P và màn quan sát E để tạo ra hệ vân đối xứng, các Ỗkhoảng vẫn i bằng nhau. . |

Bài 2 (trang 151) Ta có: i=AP Khoảng cách giữa hai khe:

а

AD_0,65.10^2 – 10-? (m) = 1 (mm).

i 1,3.10-3 Bài 3 (trang 151)

Khi đo khoảng vẫn i bằng thước cặp, ta phải đo khoảng cách giữa n vân mà không đo khoảng cách giữa hai vận kề nhau vì khoảng vẫn i rất nhỏ, nếu đo khoảng cách giữa n vận, sau đó tìm khoảng vẫn i thì sẽ tránh được sai số lớn của dụng cụ đo. | Bài 4 (trang 151)

  1. a) Khi thay nguồn sáng laze màu đỏ bằng nguồn sáng laze màu xanh thì bước sóng giảm, nên khoảng vẫn giảm, còn vị trí vẫn sáng chính giữa không đổi. Trên màn vẫn thu được hệ vân gồm các vân sáng xanh và tối xen kẽ nhau đều đặn. | b) Nếu S là nguồn sáng trắng thì thu được hệ vân gồm:

– Chính giữa là vẫn màu trắng.

– Hai bên là những dãy màu như màu cầu vồng, màu đỏ ở ngoài, màu tím ở gần vẫn sáng trắng trung tâm.

VO

Chương V. Sóng ánh sáng-Bài 29. Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa
Đánh giá bài viết