Nguồn website giaibai5s.com

  1. CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC C1 (trang 159) Độ lớn của giới hạn quang dẫn lớn hơn độ lớn của giới hạn quang điện.

Nhận xét: Để hiện tượng quang dẫn xảy ra, không đòi hỏi phôtôn phải có năng lượng lớn, rất nhiều chất quang dẫn hoạt động được với ánh sáng hồng ngoại. Hiện tượng quang điện xảy ra với ánh sáng có bước sóng ngắn, đây là một lợi thế của hiện tượng quang dẫn so với hiện tượng quang điện. Như vậy năng lượng kích hoạt các electron liên kết để chúng trở thành các electron dẫn nhỏ hơn công thoát để bứt các electron ra khỏi kim loại.

C2 (trang 161)

Độ lớn suất điện động của pin quang điện nhỏ hơn độ lớn suất điện động của pin hóa học. .

  1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 162) | Chất quang dẫn là chất bán dẫn có tính dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành dẫn điện tốt khi bị chiếu sáng thích hợp.

Bài 2 (trang 162)

– Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng các electron liên kết được ánh sáng giải phóng để trở thành các electron dẫn.

– Giải thích tính quang dẫn của một số chất: * Khi không bị chiếu sáng, các electron ở trong các chất quang dẫn đều ở trong trạng thái liên kết với nút mạng tinh thể, không có electron tự do nên chất quang dẫn cách điện. | Khi bị chiếu sáng, mỗi phôtôn của ánh sáng kích thích khi bị hấp thụ . sẽ giải phóng một electron liên kết để nó trở thành electron dẫn và để lại

một lỗ trống, lỗ trống này cũng tham gia vào quá trình dẫn điện nên chất quang dần trở thành dẫn điện.

| Bài 3 (trang 162) | * Pin quang điện là pin chạy bằng năng lượng ánh sáng. Pin quang điện | biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.

Cấu tạo và hoạt động:

– Pin quang điện gồm hai lớp bán dẫn tiếp xúc nhau: một bán dẫn loại p (gồm đa số là lỗ trống mang điện tích dương) và một lớp bán dẫn n (gồm đa số là êlecton dẫn mang điện tích âm).

| – Giữa lớp p và lớp n hình thành một lớp đặc biệt gọi là lớp chặn, có tác dụng ngăn không cho electron di chuyển từ lớp bán dẫn n sang lớp bán dẫn p.

| Ánh sáng Lớp kim loại mỏng

VV

Bán dẫn loại phi

Lớp chặn » Bán dẫn loại n .

Lớp kim loại làm đế Khi chiếu ánh sáng vào bề mặt lớp p thì trong lớp này xuất hiện rất nhiều các electron dẫn. Chúng ngay lập tức khuếch tán sang lớp n khiến lớp bán dân p trở nên nhiêm điện dương còn lớp n thừa êlectron trở nên nhiêm điện âm.

– Ở phía trên lớp p có một lớp kim loại mỏng (vừa cho phép ánh sáng đi qua, vừa có tác dụng dẫn điện) nối với một điện cực. Điện cực này là điện cực dương.

– Ở phía dưới lớp n là một đế bằng kim loại đóng vai trò của điện cực âm.

Nối hai điện cực của pin quang điện với một mạch ngoài thì trong mạch ngoài có dòng điện một chiều chạy từ cực dương sang cực âm.

Bài 4 (trang 162) .A – b: Pin hóa học hoạt động dựa vào sự hình thành các hiệu điện thế điện hóa ở hai điện cực.

B – c: Pin nhiệt điện hoạt động dựa vào sự hình thành hiệu điện thế khi các electron tự do khuếch tán từ đầu nóng sang đầu lạnh của một dây kim loại.

C – a: Pin quang điện hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một lớp chặn. | Bài 5 (trang 162)

Chọn D. Điện trở của một quang điện trở có giá trị thay đổi được.

Cụ thể: điện trở của một quang điện trở có giá trị giảm mạnh khi được chiếu sáng. | Bài 6 (trang 162)

Chọn D. Suất điện động của một pin quang điện chỉ xuất hiện khi pin được chiếu sáng.

Chương VI. Lượng tử ánh sáng-Bài 31. Hiện tượng quang điện trong
Đánh giá bài viết