Nguồn website giaibai5s.com

  1. CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC C1 (trang 138)

Gọi tia tử ngoại là tia cực tím sai ở chỗ, tia cực tím là màu rất tím, mắt nhìn thấy được, còn tia tử ngoại thì mắt không nhìn thấy được. | C2 (trang 141)

Người thợ hàn hồ quang phải cần “mặt nạ” che mặt vì trong hồ quang chứa nhiều tia tử ngoại, nếu nhìn lâu vào hồ quang thì mắt sẽ bị tổn thương. Khi hàn, người thợ hàn phải nhìn vào chỗ phóng hồ quang, nên để bảo vệ mắt không bị tổn thương, người thợ hàn phải dùng một tấm thủy tinh dày, màu tím để hấp thụ các tia tử ngoại.

  1. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Bài 1 (trang 142)

Tia hồng ngoại, tia tử ngoại có cùng bản chất với ánh sáng thông thường vì cả ba loại tia cùng phát ra từ một nguồn phát và đều được phát hiện do cùng một dụng cụ là cặp nhiệt điện.

Bài 2 (trang 142) | Dựa vào thí nghiệm ở hình 27.1 có thể kết luận:

– Tia hồng ngoại bị lệch ít hơn tia đỏ nên bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

– Tia tử ngoại bị lệch nhiều hơn tia tím nên bước sóng của tia tử ngoại nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.

Bài 3 (trang 142)

Một cái phích tốt chứa đầy nước sôi thì bên trong phích nước có nhiệt độ 100°C, nhưng vỏ phích lại ở nhiệt độ phòng nên đây không phải là nguồn phát tia hồng ngoại.

Một ấm trà chứa đầy nước sôi là nguồn phát tia hồng ngoại vì nhiệt độ của cả nước và vỏ ấm là 100°C.

Bài 4 (trang 142) | Dây tóc bóng đèn có nhiệt độ khoảng 2200°C thì phát ra tia tử ngoại. Nhờ bóng đèn là thủy tinh hấp thụ mạnh tia tử ngoại nên ta hoàn toàn không bị nguy hiểm vì tác dụng của tia tử ngoại. | Bài 5 (trang 142)

Ánh sáng đèn hơi thủy ngân để chiếu sáng các đường phố không có tác dụng diệt khuẩn vì đèn đặt trong vỏ thủy tinh nên hầu hết tia tử ngoại đã bị thủy tinh hấp thụ hết.

Bài 6 (trang 142) | Chọn A. Tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn so với ánh sáng nhìn thấy.

Vì tia hồng ngoại ở ngoài vùng màu đỏ của quang phổ ánh sáng nhìn thấy nên tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng nhìn thấy.

Bài 1 (trang 142) Chọn B. Tia tử ngoại cũng có tác dụng nhiệt. Bài 8 (trang 142) Khi kim điện kế bị lệch nhiều nhất thì đó là vẫn sáng.

Cứ sau 0,5mm thì kim điện kế lại bị lệch nhiều nhất tức là cứ sau 0,5mm thì lại có một vân sáng. Suy ra khoảng vẫn i= 0,5mm.

|

Bước sóng của bức xạ: a = 0 = 4,41030,83.10-3 (mm) = 0,83 (um) Bài 9 (trang 142)

Ảnh của hệ vận giao thoa gồm các vạch thẳng đen và trắng song song, xen kẽ và cách nhau đều đặn, vạch đen ứng với vân sáng, khoảng cách giữa hai vạch đen là khoảng vẫn i.

Ta có: i=AD 360.10 1,2 = 0.54.10-3 (m) = 0.54 (mm).

Ta có: i=

=

0 8 10-3

Chương V. Sóng ánh sáng-Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
Đánh giá bài viết