CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC

C1 (trang 164)

   Sơn quét trên các biển báo giao thông hoặc trên đầu các cọc chỉ giới đường là: sơn phát quang để người đi đường dễ nhận thấy.

   Nếu là ánh sáng phát quang thì từ nhiều phía có thể nhìn thấy cọc tiêu, biển báo.

   Nếu là ánh sáng phản quang thì chỉ nhìn thấy cọc tiêu, biển báo theo phương phản xạ của ánh sáng.

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 165)

– Hiện tượng quang – phát quang là sự hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác.

– Phân biệt hiện tượng huỳnh quang và hiện tượng lân quang.

Hiện tượng huỳnh quang Hiện tượng lân quang
Là sự phát quang của các chất lỏng và chất khí. Là sự phát quang của các chất rắn.
Ánh sáng bị tắt rất nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích.  Ánh sáng phát quang có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích.

Bài 2 (trang 165)

   Đặc điểm: bước sóng của ánh sáng huỳnh quang dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích.

Bài 3 (trang 165)

Chọn C. Sự phát sáng của bóng đèn ống là sự phát quang.

Vì trong bóng đèn ống có phủ một lớp bột phát quang ở thành ống, lớp bột này sẽ phát ra ánh sáng trắng khi bị kích thích bởi ánh sáng giàu tia tử ngoại do hơi thủy ngân trong đèn phát ra lúc có sự phóng điện qua nó.

Bài 4 (trang 165)

Chọn D. Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lam thì ánh sáng huỳnh quang không thể là ánh sáng chàm.

   Vi theo định luật Stokes, ánh sáng huỳnh quang phải có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích.

Bài 5 (trang 165)

Chọn B. Màu vàng.

Vì sự trộn hai ánh sáng màu đỏ và màu lục có thể tạo ra ánh sáng | màu vàng. 

Bài 6 (trang 165)

a) Những đường kẻ đó dùng để báo hiệu cho người đi đường nhìn thấy những người công nhân này.

b) Những đường kẻ đó làm bằng chất liệu phát quang.

c) Chiếu ánh sáng tử ngoại (dùng đèn tử ngoại, máy soi tiền…) vào một chỗ trên đường kẻ đó, nếu chỗ đó sáng lên ánh sáng màu vàng hay màu lục thì đó là chất phát quang.

Nguồn website giaibai5s.com

Chương VI. Lượng tử ánh sáng-Bài 32. Hiện tượng quang. Phát quang 
Đánh giá bài viết