CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 59)

Các đặc trưng sinh lí của âm: độ cao, độ to, âm sắc.

Bài 2 (trang 59)

Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm, cho ta cảm giác về sự trầm, bổng của âm. Độ cao liên quan đến tần số của âm.

Bài 3 (trang 59)

Độ to của âm là đặc trưng liên quan đến mức cường độ âm L.

Bài 4 (trang 59)

Âm sắc là đặc trưng của âm giúp ta phân biệt được các âm phát ra từ các nguồn khác nhau. Âm sắc liên quan đến đồ thị dao động âm

Bài 5 (trang 59)

Chọn B. Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm.

Bài 6 (trang 59)

Chọn C. Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm.

Bài 7 (trang 59)

Chọn C. Độ to của âm gắn liền với mức cường độ âm.

Nguồn website giaibai5s.com

Chương II. Sóng âm và sóng cơ-Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm.
Đánh giá bài viết