Bài 10: Diện tích hình tròn

On

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ  – Diện tích S của một hình tròn bán kính R được tính theo công thức: S = πR2   – Trong hình tròn bán kính R, diện tích hình quạt no được tính theo công thức : (l…

Bài 7: Tứ giác nội tiếp

On

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN • Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn được gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn (gọi tắt là tứ giác nội tiếp). • Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số…

Bài 6: Cung chứa góc

On

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ • Cho đoạn thẳng AB, quỹ tích các điểm M sao cho góc AMB có số đo bằng α không đổi (0° < α < 180°) là hai cung tròn có số đo 360° – 2α đối…