Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a/ Giọng đọc: Khổ 1: Đọc giọng sôi nổi, nhịp hơi nhanh. Khổ 2: Đọc với giọng thong thả, tươi vui. Khổ 3, 4: Đọc giọng thích thú, ngạc nhiên. | b Cách ngắt nghỉ:

Nghỉ một nhịp ở chỗ có dấu phẩy, ở cuối những dòng không có dấu chấm, nghỉ hai nhịp cuối mỗi dòng thơ có dấu chấm.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: vòng quanh, khướu lĩnh xướng, con nước, nổi mõ, gảy đàn.

  1. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Tìm các từ ngữ tả các hoạt động của các con vật trong ngày hội rừng xanh.

(Chim gõ kiến nổi mõ; gà rừng gọi mọi người dậy đi hội; công dẫn đầu đội múa; khướu lĩnh xướng; kì nhông diễn ảo thuật đổi màu da.) 2. Các sự vật khác cùng tham gia ngày hội như thế nào?

(Tre, trúc thổi nhạc sáo; khe suối gảy nhạc đàn; cây rủ nhau thay áo khoác những màu tươi non.)

  1. Em thích hình ảnh nhân hóa nào nhất? Vì sao?

(Em thích hình ảnh nào thì phải lí giải rõ vì sao em thích…)

III. Luyện tập 1. Đọc lại bài Ngày hội rừng xanh 3 lần. 2. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: vòng quanh, khướu lĩnh xướng, còn nước, nối mỡ, gảy đàn 3. Ghi nhớ nội dung bài thơ: Miêu tả hoạt động của các con vật và sự vật. trong Ngày hội rừng xanh thật sinh động, đáng yêu. 4. Học thuộc lòng bài thơ.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 25: Tập đọc: Ngày hội rừng xanh
Đánh giá bài viết
News Reporter